■pi: DE HELD STERFT NIET... V w2 Uitu^aterende tf-*/ Sluizen y V feK-jj... poto» Waterschapsconcentratie in Noord-HollanD 1916-2003 l^OOQE-n yt r r T-v..,v ÏT e.4^pic A' /;vv- J t - Gwrnco fV* »- n /"ouDiki^Q ifciy\\ «k If* rft 8 '?S~r- S ZUup^Vpo^-o^ j) i'J^- J-IUGO./ 13524 RA. e>epeEn - W i f\ i -""op f"««X "J VAADD .oto «l "u /W*"few DE VOGMCCO «•-i VÉ3TEGL m W|1 EGMoriD I - AAn ZEE t. c kOGSt KSSaïÖÊ! W-7.r-r.Tl Él' J». «77., Iv Ip /r» -it.-' y- zo. /.JCMCPMCGD v-i {(y*8* pqldeo m r pffiaaj fouxo a r>tï>cwooT uoocn urtrto.. f ,'„.Ao/4-1 POLDEP p f. V--P POLe* ^is>. WXTED50-IAP i DE D&&M3T&P ZE EVATK3 CC Herman Lambooij Diederik Aten LAATSTE RlTj Kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' Op 1 januari 2003 telt Noord-Holland boven het Noordzeekanaal nog slechts één enkel waterschap. Dat krijgt de aan de historie ontleende naam Hoogheem raadschap Hollands Noorderkwartier. Het nieuwe hoogheemraadschap markeert het eindpunt van een ontwikkeling die terug reikt tot de watersnood van 1916. Deze ramp vormde voor de provincie aanleiding om het beheer van de zeedijken in één hand te brengen en wel van het fonkelnieuwe Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Daarmee was de eerste grote waterschapsconcentratie een feit. Gede puteerde Staten lieten het hier niet bij. In de jaren dertig maakte het college duidelijk dat het ook streefde naar de vorming van grotere verbanden in de oude wereld van honderden bestuurlijk zelfstandige polders achter de dijken. De weerstanden waren echter zo groot dat er nauwelijks iets van de voorgenomen polderfusies terecht kwam. Pas aan het einde van de jaren zestig formuleerde de provincie een actief concentratiebeleid waarbij dwang niet werd uitgesloten. Het was inmiddels de hoogste tijd want vele waterschappen waren niet meer opgewassen tegen de eisen van de moderne tijd. De verantwoordelijke gedeputeerde, drs. J. van Dis Hzn., zette daarom alles op alles om snel tot grote, slag vaardige eenheden te komen. Het regende protesten, maar Van Dis zette door. Hij stampte een serie fusie waterschappen uit de grond die weer serieus werd genomen. In deze uitgave wordt het hele roerige con- centratiespoor van de watersnood van 1916 tot de fusie van 1 januari 2003 op de voet gevolgd. We maken kennis met kleurrijke bestuurders, de Haagse 'Diep- delvers', de 'Club der Verontrusten' en 'hearings' in café's bomvol met actievoerders. Zo ontstond een boeiend relaas van de lotgevallen van de N x >rd - Hollandse waterschappen gedurende de afgelopen honderd jaar. ir»'- .«-V -V -J»»' Z vj-3 V,«m Dj "OOWMWU Ibbsppé I 'S s AfHMlO v-."%J prtM r - - ooo. PEP ©J pqmo W/v-v -• saarukirtT--- On. n.» JpP -°fB m\ 'zuiDftO. ïhHfcöi*' AMoACMT «SmE» POtCHo ^55 M.A v yw«Mui76nl m it ^TOT t »0 - 3 OO 116 U A \®«V jfSXoK 06 MOK. I e' >1^ t o ti |«i -T^w'1%' Jy'/ J I ZR. 4o IP.SII H A. POLOCO Dt VAAC5 WA KA X\ POLOCB POLOfcO •in»Tiov J vfite 9 «4 .\l P S*30> IwsTisjötairi v-> b j»»«»vouo I r«*-«v-,> oe»o\M aam ZEE I Ml ,S'C f l'jV I 0 r^i c» |51«<nXh.6* p mm 3,. TOT 58 r'°' 'fc0 l*v|r. V l»050nSAO»POLO Aj r' e* 1 p-o.T""; tQMonocQ '^C r vM"c -"p Xltl 1 t 3 m V. p 1 /'Zl VN O A x Jj»OlDC0 pOTOOLifitr N ip*'ï37"7-x 06 V"' «j5|j£:-3 UuTHMN(Ln.m6 utnsDPOEV j M 2 i x. ir .-.I I p B Oo t Z P s ie«. 2943 WA IwcBtMa w PP, *ooJ X - I6ÖÖ RA. OOMEDPOLDEP DPECUTCPLAHP ?p. I 91 aoo». r- - I". '.«A. POL DSD POLDEP J AP. 4.94 UPSEM /if JAJl'l: W 'f/b r p fit#!. 2- lfuO'C#J.' 'MjAnOMviM J «v;p: v /as <i >r- li/. it) I r' - O Vtnns 'MAT E PA POLDCD ,.J POLPEP r I 2'S* /WAPTfo.uiriJ LM «3. pP.o.77p.- /t0mi—m cr D^. rrr /I ♦4 H wcsmpaadxuap MldZCn i ik. i*z._ t po-, 4.IO U&CMPAAD. SCUAP ZP.4o5p. ZP-3 03m- |ioobo«BB«aak j ja»W VAAT P»U. TBOoncAMoanl IHA. aVR J ^«7 u POLD6Q •P- I JOm. J •V cjJ Dt ötCT^k'OCXS POL SC MS L LI n* pp iü9 p I j«pwan mMMR WA j OPOOT f I p OS |l noooosifirxp MC*° Jé. ifc 4» *C. L. e. -e i,T« #i 892 WA w<l*. f A. «1 LIMMED b i SAS wrx>«" o»" •Oio»» PA M A POLDEP 'm A '»pH fwr.- iBse u a rv té»M.A%> li-m 1 l»P. 09S._ E.. ft' Mt» x*Eïo.t. I .1 cASTPicuM. am T OOffM o- (f)», MtD x4i««bt« A C X p -J 1 tc T* Pf> O/5 m- H4 z'pokwo. ;'«VT«8fHW,M i r' f ^p/'p»o M-A- <.9 u.A 2JA.4.I9 M_ >1 P^ •CTPOOB 1 3 MA ZP.0^0-1 I PLOB13KOOB I '»pzp.o4o- 6UB« V»ï A 12 V 9u®ëiiwöüo| --- - _pj IE»! M A I L PC I VC3TC0 I^CX» L IOO ATa^WOOP ,4SnA ZP.Q3B- Aiiés. RSRSB 6^aa LA- K> "oóftj A

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 1