HOOFDKANTOOR Z7//77///YY /7/ aan FABRIEKEN HEER HUGOWAARD KOEDIJK 16 De ijelfkaande boer verdween aan bet einde van de negentiende eeuw in hoog tempo van het toneel ten gunste van de melkjabriek. Z.uivelmaatschappij "De Kroon" had fabrieken in Zaandijk, Koedijk en de Heerbugowaard. Kleine polders en de lokale kennis De honderden waterschappen vormden een integraal onder deel van deze traditionele maatschappij en bepaalden mede haar karakter. Er waren hele kleine poldertjes onder van een paar honderd hectare, maar ook grote droogmakerijen met een oppervlakte van ettelijk duizenden hectare. Ze waren er 'altijd' geweest. Men kon er niet buiten en ze functioneerden als van zelfsprekend, niet in de laatste plaats doordat waterschapsbe stuurders konden putten uit grote kennis van plaatselijke situa ties. Dat was zelfs voor een Van Dis een reden om het water schap als instelling in stand te houden. In het gedenkboek bij het 100-jarig bestaan van Provinciale Waterstaat van Noord- Holland van 1981 schreef hij: "Het is toch volstrekt duidelijk dat bijvoorbeeld plaatselijke kennis van wezenlijk belang is voor de waterstaatssjorg en nooit verloren mag gaan. Bij de bouw van een rijksweg hebben we het laatst nog meegemaakt. Daar stonden een paar boeren te kijken toen de boel op een bepaalde plaats ging vergakken. 'Da''s logisch', geiden %e, 'want vroeger heeft hier een sprong gelopen die jaren geleden is dichtgegooid". "Op de groei en de bloei". Illustratie uit het gouden boek van IJS waarin de deelnemers aan de maaltijden tekenden. \MvW- bek"Oo/ HEER HUGOWAARD i MEtRDAN EERSTE PRIJS WINTERSWIJK 1903. EEREDIPtOMA en 9 TWEEDE PRIJZEN PURMEREND 1900. EERE DIPLOMA ENKHUIZEN 1904 2 EERSTE PRIJZEN ZAANDAM 1896 EERVOLLE VERMELDING GRONINGEN 1903. TELEGRAM ADRES ..GtfRBRAND VIS" BRIEFADRES ZUIVELMAAT5CHAPPIJ..0E KROON" GOUDEN GOU' MEDAILLE EXP UNIVERS PARIS 1900 MEDAILLE EXP UNIVERS.LIÉGE 1905 GOUDEN MEDAILLE LEEUWAF«w(v"""N906 EERSTE PRIJS ALKMAAR 2 2 EERSTE PRIJZEN DEVENTcR 1900

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 17