scheidingen tussen verschillende watersystemen. De keuze voor het waterschap was voor Vening Meinesz derhalve van zelfsprekend. Kooimans redenering is zoals gezegd ook bij Van Dis terug te vinden en wordt steeds aangevoerd als het bestaansrecht van waterschappen door de algemene democra tie wordt betwist. En dat gebeurde in 1919 niet voor de laatste keer. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2002 | | pagina 15