Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier De kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' Correspondentie-adres: Postbus 15,1135 ZH Edam, tel. (0299) 391 391. De kring van 'Vrienden van de Hondsbossche' is opgericht in 1981. Onder haar auspiciën zijn inmiddels 17 uitgaven verschenen, die de geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering en verwante onderwerpen uit de Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis behandelen. De hier onder met een sterretje gemerkte uitgaven zijn nog verkrijgbaar. Op het bovenstaande adres kunt U ze bestellen. 1. Petten en de Hondsbossche Zeewering in kaart, beeld en reconstructie, 1466-1614, door H. Schoorl (t) (1981). 2. De Rijndijk bij Petten en de kustontwikkeling tussen 1296-1466, door H. Schoorl (f) (1982).* 3. Geologische geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering, door dr. E.F.J. Mulder, Rijks Geologische Dienst (1983). 4. De Hondsbossche, het leven buiten- en binnendijks, door Cor Eijerman (1984). 5. Mens en bodem achter de Hondsbossche en duinen, door A. Schermer (t), met kaartbijlage (1985). 6. De invasie van de Engelsen en de Russen in Noord-Holland in 1799 en de 'Hondsbossche', door J.J. Schilstra (t) (1986). 7. Kunstgenese- kust genezen? Bijdrage tot de discussie over de kust van Noordhollands Noorden, door H. Schoorl (t) (1987-1988). 8. H.M.S. Prince George, van slagschip tot kustverdediging, door Will Conijn en Wil Jansen (1989). 9. Pieter Bakker, 1838-1922, een "dijk" van een dijkopzichter, door Doekes Bakker (1990). 10. "Stormvloeden en menselijk falen", door Herman Lambooij (1992). 11. Petten, dorp aan de dijk; vijf eeuwen (1413-1929) geschiedenis in vogelvlucht, door J.T. Bremer (1993-1994).* 12. Springplank naar de vrijheid... De Hondsbossche Zeewering, vertrekpunt van Engelandvaarders in 1941, door Jan Bruin en Jan van der Werff (1995). 13. Beslissende jaren voor de Hondsbossche; dijkgraaf Van Foreest en de prijsvraag van 1864, door D. Aten en M.W.C. Nieuwjaar (1997).* 14. Dr. Henk Schoorl; spoorzoeker der sedimenten. Speciaal herdenkingsnummer gewijd aan leven en werk van H. Schoorl, met bijdragen van W. Messchaert, H. Lambooij en H. Schoorl, met kaartbijlage (1998).* 15. 'De schoonheid van de eenvoud'; Johan Schilstra, de Hondsbossche en de invasie van 1799. Speciaal herdenkingsnummer gewijd aan leven en werk van J.J. Schilstra, met bijdragen van H. Lambooij, B. Veer en M. Joustra, tevens heruitgave van nr. 6 (1999J.* 16. 'Reis door Noord-Holland in 1800'; gedaan door de gebroeders H. en J.P. Gildemeester met hunnen vriend F.W. Conrad. Ingeleid en geannoteerd door P. van Schaik, A.E.L. van IJzendoorn en W.M. Zappey (i) (2000).* 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 36