33 Bijlagen i. De sluispachters/-wachters van de Hondsbossche Sluis, 1547-1905 N.B. Vanaf de overname van de Grote Sluis door Uitwaterende Sluizen in 1885 werd deze steeds samen met de Kleine Sluis verpacht. 1547-1562 1562-1600 1600-1625 1625-1626 1626-1628 Jacob Coppes 3 termijnen, rx4,1x6 en 1x5 jaar) 7 Pieter Dirksz. Boom Aris Hendricksz. Heynderick Ariansz. en Evert Tomis 2. De jaarlijkse opbrengst van de verpachtingen van de sluis, 1625-1885 (in guldens) N.B. i. De pacht liep over het algemeen van 1 mei tot 30 april van het volgend jaar. N.B. 2. Na de overname van de sluis door Uitwaterende Sluizen in 1885 wer den Grote en Kleine Sluis door dit Hoogheemraadschap samen verpacht. De opbrengsten na 1885 zijn daarom niet meer met die ervoor vergelijkbaar en achterwege gelaten. 1628-1633 Jan Pietersz. Boom (2 termijnen, 1x2 en 1x3 jaar) 1625-1627 1.300 1633-1639 1630-1632 1-450 1639-1642 Dirck Jansz. Kist (ook sluiswachter van de Kleine Sluis) 1632-1633 1.400 1642-1645 Jan Pietersz. Boom 1633-1642 1645-1648 Claes Haijendriksz. Ruijter 1642-1645 1.800 1648-1654 1645-1684 1654-1658 Willem Claesz. Kist 1684-1692 1.900 1658-1684 1692-1696 1684-1692 Pieter de Jonge (2 termijnen, 2x4 jaar) 1696-1700 2.120 1692-1696 1700-1708 1.700 1696-1708 Jan Egberts Doorn (3 termijnen, 3x4 jaar) 1708-1712 2.050 1708-1724 Cornells Gijsen (4 termijnen, 4x4 jaar) 1712-1720 1.800 1724-1728 Egbert Jansen Doorn (1x4 jaar, overlijdt 1724, 1720-1724 2.000 pacht overgenomen door zijn erven) I724-I732 1.610 1728-1732 erven Egbert Jansen Doorn 173 2-1744 2.190 I732"I744 Jan en IJsbrand Koning (3 termijnen, 3x4 jaar) 1744-1748 2.300 1744-1756 Gerrit Cornelisz. Visser (3 termijnen, 3x4 jaar) 1748-1756 2.250 1756-1760 Garbrand Levendigh 1756-1760 2.300 1760-1772 Pieter Jansz. Hofstee (3 termijnen, 3x4 jaar) 1760-1764 2.335 1772-1788 Jan Pietersz. Hofstee (4 termijnen, 4x4 jaar) 1764-1788 2.350 1788-1804 Wouter Anthonie van der Ramhorst en Jan 1788-1796 2.640 Willem Roelofs (2 termijnen, 2x8 jaar) 1796-1804 2.300 1804-1818 Jan Meijlink (6 termijnen, 2x4, 3x1 en 1x3 jaar) 1804-1812 2.025 1818-1824 Jan Koendersz. Broek (2 termijnen, 2x3 jaar) 1812-1815 I.IOO 1824-1838 Jan Hartwig Geveke (4 termijnen, 1x5 en 3x3 jaar) 1816-1818 1.300 1838-1846 Cornelis Swart (2 termijnen, 1x5 en 1x3 jaar) 1818-1821 1.550 1846-1849 Wed. Cornelis Swart (hertrouwt met Cornelis Lensselink) 1821-1824 1.950 1849-1860 Cornelis Lensselink (3 termijnen, 2x3 en 1x5 jaar, 1824-1838 1.675 overlijdt 1856, opgevolgd door Maarten Swart) 1838-1849 1.550 1860-1878 Maarten Swart (10 termijnen, 2x5 en 8x1 jaar) 1849-1855 1.750 1878-1879 Wed. Maarten Swart l855-l860 1.950 1879-1901 Jan Dil (10 termijnen, 6x1 en 4x4 jaar, overlijdt l860-l865 3.000 1900, opgevolgd door Willem Dil Jzn.) 1865-187I 2.125 1901-1905 Willem Dil Jzn. 187I-1873 2.225 l873-l879 2.200 I879-1885 3.691

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 33