114- Ibidem, inv.nr. 6, 22-6, 20-7 en 3-8-1803. 115. Ibidem, inv.nr. 54, 23-11-1812, 4-1-1813; inv.nr. 80, 6-5-1830. 116. Ibidem, inv.nr. 38, pp. 268, 270-271, 283, 287. 117. Ibidem, inv.nr. 40,12-5-1863, 9-3-1865. 118. Ibidem, inv.nr. 37, pp. 5,6. 119. Ibidem, inv.nr. 38, pp. 194, 203, 236-238, 250, 257-258; inv.nr. 817. 120. Ibidem, inv.nr. 38, p. 251. 121. De rederij van Avis exploiteerde ook een veer Zaandam-Alkmaar. Deze dienst werd nog in 1866 door Bosman overgenomen inclusief de aanleg steiger en een veerboot, zie W. van't Schip, Alkmaar Packet 1864-1950 (Amsterdam 1995), pp. 11-12. 122. RAA, AHH inv.nr. 40, pp. 142-143; inv.nr. 41, pp. 10-11,14; inv.nr. 610. 123. Ibidem, inv.nr. 41, pp. 11, 29-30, 33, 55; inv.nr. 610. 124. Ibidem, inv.nr. 43, pp. 50-51; inv.nr. 613, 5-10-1879,16-12-1880. 125. Ibidem, inv.nr. 37, p. 5. De concurrentie van het Noordhollands Kanaal wordt bevestigd door het aantal in de Willemsluizen geschutte schepen, zie hiervoor noot 3. 126. Ibidem, inv.nr. 41, pp. 10,121; Borger, Bruines, p. 97. 127. Ibidem, inv.nr. 43, pp. 55-56,113; inv.nr. 219; inv.nr. 44, pp. 2-4,17-18, 20, 43; Borger, Bruines, p. 103; Brouwer, p. 247. 128. J.G. van Niftrik, A.H.D. Rups, Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam (z.p. 1904), pp. 1-7. 129. Zie over de zeer veelzijdige en vakbekwame ingenieur Van Niftrik (1833- 1910) P.C. Molhuysen e.a., red., Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek dl. 6 (Leiden 1924), kolom 1062-1066. 130. Van Niftrik, Rups, pp. 8-94; Borger, Bruines, pp. 105-106,108. 131. De Haan. Het aandeel van de Hondsbossche Sluis fluctueerde wel. In 1951 bedroeg het 23% (1 miljoen ton tegen 4,3 miljoen ton in de Wilhelminasluis). Overigens begon vanaf het begin van de jaren dertig de betekenis van het waterverkeer af te nemen ten gunste van het weg transport. Na de oorlog zette deze ontwikkeling versterkt door. 132. SAW, AHUS 1951-1993 inv.nr. 523; Aquarel, informatieblad uoor de medewerkers van Uitwaterende Sluizen nov. 1997. 133. SAW, AHUS 1951-1993, inv.nr. 1261. 134. Ibidem, inv, nr. 523; Archief Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier dossier. 07.351.12 verkopen. Mondelinge mededelingen Th. A.M. van den Akker, bewoner van de sluiswachterswoning. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 32