Inhoudsopgave Inleiding De voorgeschiedenis Het octrooi van 17 december 1544 en de bouw van de sluis Het gemenelandshuis Toezicht op de sluis met opstallen Het schutgeld Vissen en schutten Voordringen en voorschutten Sluiswachters en -pachters en hun dagelijks werk Wel of geen ebdeuren? 1722: een nieuwe sluis De sombere jaren tussen 1795 en 1813 Duikers en stoomschepen Uitwaterende Sluizen en de Wilhelminasluis Slotbeschouwing Noten Bijlagen 1. De sluispachters/-wachters van de Hondsbossche Sluis, 1547-1905 2. De jaarlijkse opbrengst van de verpachting van de sluis, 1625-1885 Herkomst illustraties Over de auteur omslag: de gerestaureerde Hondsbossche Sluis met accijnshuisje (links) en sluiswachterswoning (rechts) vanaf de Voorzaan, opname circa 1985. Dankbetuiging Auteur en redactie zijn dank verschuldigd aan prof.dr. A. van Braam en J. Korver voor hun adviezen. Colofon Dit is de 17 uitgave van de kring van 'Vrienden van de Hondsbossche'. redactie en selectie illustraties: D. Aten vormgeving: W. Runhaar druk: Zwarthoed, Volendam

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 2001 | | pagina 2