Een kilometer westelijk van die vuurtoren ligt aan de zeedijk het gebouw 'De Tent', dat van het waterschap was en waarin Pieter Bakker en zijn vrouw Cornelia hebben gewoond. Nadat in november en december van 1675 door storm vloeden zee- en binnendijken van Drechterland door braken (Het Zeegat en een monumentje zuidelijk van Scharwoude herinneren aan die ramp) en het gehele oostelijke deel van West-Friesland onder water kwam te staan, besloot het waterschapsbestuur van Drechterland tot reparatie en om drie magazijnen langs de zeedijken te bouwen om in noodsituaties snel ter plaatse materialen en gereedschap beschikbaar te hebben voor het herstellen van de dijken. Vanaf 1676 verrezen er aan de noordelijke zeedijk dan ook drie dijkmagazijnen: het eerste bij de watermolens van Broekoord, westelijk van de Geuzebuurt (thans de Dijkweg in Andijk), het tweede bij de Kathoek (vroeger de 'Kathorn') en nog iets oostelijker het derde dijkmagazijn 'De Tent', waarin opzichter Bakker en zijn vrouw later zijn gaan wonen. Schilderij van Jaap Mantel uit Andijk van de extra-zeewering van palen en stenen, zoals die in 1925 en eerder lag voor de dijk bij de vuurtoren 'De Ven' Van Tenten en Tcnsen Dit laatstgenoemde dijkmagazijn 'De Tent' is gebouwd op de plaats waar vroeger een eendenkooi stond, dichtbij de Gelderse Hoek en ook dichtbij de 'Elsenburg' (ook 'Izenburg'). Dat was de meest noordelijke hofstede aan de Oosterdijk, die zuidwaarts naar Enkhuizen loopt. De 'Elsenburg' staat duidelijk vermeld op de kaart van het 'Hooghheemraetschap van de Uytwaterende Sluysen in Kennemerlant en West-Fricslant' vanJ.J.Dou (1680). Het dijkmagazijn 'De Tent' is met die naam duidelijk Het buurtje 'De Tenthoek' bij Andijk in de situatie rond 1900. Met onderpad, dijk- gracht en bruggetjes. Links 'De Tent'. Foto-collectie J. Mantel. 9 AFBEELDING 10 AFBEELDING I I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 9