AFBEELDING <J De vuurtoren 'De Ven' met de seinpaal, waarin de stormbal (van t ,10 meter doorsnede) werd gehesen, als er 'halve storm' (stormachtige wind) op komst was. De schepen op zee en de buurt achter de dijk konden zo worden gewaarschuwd. Als er zuidwesterstorm op komst was, werden er een 'stormpunt' (een grote driehoek van 1,10 meter hoogte) gehesen met de punt naar beneden en 's nachts bovendien een rode olielamp. Als er noordwesterstorm werd verwacht, werden als sein gehesen een 'stormpunt' met de punt omhoog en 's nachts nog twee rode olielampen erbij. Indien er zware noordwesterstorm op komst was, werden er bovendien nog enige zwarte vlaggen in de seinpaal gehesen als een extra waarschuwing voor groot gevaar. In een oude beschrijving staat over deze vuurtoren te lezen: 'Dit massale en hooge steenen gebouw, verrezen in 1700, projecteert in den donkeren nacht zijn schitterend licht tot ver in zee ten dienste van honderden schepelingen, want de kust is hier gevaarlijk. Op het platform geniet men van een ruim vergezicht en kan men bij goed weer zelfs de Friese kust gemakkelijk waarnemen.' Foto: li. Reekers, Fnkhuizen. De vergadering van dijkgraaf en heemraden vond Pieter Bakker geschikt, omdat 'de man zeer goed op de hoogte is der dijkwerken'. Met algemene stemmen werd hij aangenomen als opzichter voor de Noorderdijk van Drechterland. Op 23 februari 1888 legde hij de voorgeschreven ambtseed afin handen van de dijkgraaf Jonkheer mr. Dirk van Akerlaken. Het vroegere dijkgraafschap van Drechterland omvatte globaal het gebied dat ligt in de driehoek Medemblik, Enkhuizen en Hoorn. Dat gebied had, in de periode waarin Pieter Bakker daar werkte, Zuiderzeedijken met een totale lengte van ruim 47 kilometer. De Noorderdijk, de Oosterdijk, de Zuiderdijk en de Westerdijk waren de namen voor de vier dijken van Drechterland. Er waren in zijn tijd drie opzichters werkzaam voor het dijk graafschap. Opzichter Bakker had het toezicht vooral op de noordelijke zeedijk en daarnaast ook op de bruggen, sluizen, wegen en gebouwen van het voormalige waterschap. De Noorderdijk loopt van de noordelijke gemeentegrens van Enkhuizen, langs Andijk tot Wervershoof. Vijf kilometer ten noorden van de stadskom van Enkhuizen staat aan de Venhoek of Immerhorn de vuurtoren 'De Ven'. Die was gebouwd in 1700. Het was een vierkante toren met een plat dak. Daarop werd vroeger een vuur gestookt om de schepen te waarschuwen. Later brandde er een grote olielantaarn. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 8