Dijkwerkers in actie (omstreeks tgio) met een groot zinkstuk van rijshout, dat nodig was om de zeebodem voor de stenen hoofden van de Hondsbossche Zeewering tegen uitschuring te beschermen. Foto: Oudheidkamer Zijpe te Schagerbrug. Zijn aannemer voor dijkreparaties was G. de Groot, eveneens uit Petten. Dina, een dochter van Pieter Bakker, mocht vaak logeren bij het aannemersgezin. Ze had het daar goed naar de zin. In de familie werd zo'n logeerpartij wel gezien als een soort relatiegeschenk van de aannemer voor de dijk-opzichter. Pieter Bakker en zijn gezin hebben in Petten gewoond in een vrijstaand huis dichtbij het kleine kerkje en aan het eind van de 'Voorbuurt', een pad waarlangs aan beide kanten woonhuizen stonden. Naar Drechterland Op i februari 1888 begon Pieter Bakker aan een nieuwe functie als opzichter van het waterschap Drechterland dat ten westen van Enkhuizen lag. Vanaf december 1889 bedroeg zijn salaris ƒ1.000 per jaar. Hoewel hij aan vankelijk minder verdiende dan in zijn vorige betrekking, was het een relatief goed salaris, in vergelijking met het loon van een wegwerker. Die verdiende slechts_/375 per jaar. Zo'n wegwerker kon in elk geval zijn salaris gemakkelijk 'wegwerken'. Opzichter Bakker werkte in Drechterland door tot 1 november 1913. Hij was toen reeds 75 jaar oud en kreeg daarna een levenslang pensioen van ƒ750 per jaar. Toen Pieter Bakker naar de functie van opzichter in Drechterland solliciteerde, kreeg hij een aanbevelingsbrief mee van ir. J. F. W. Conrad. Letterlijk stond er in die brief dat hij Pieter Bakker voor de functie van opzichter in Drechterland sterk kon aanbevelen, omdat Bakker 'een eenvoudig man is, die gewend is om te werken en veel kennis heeft van dijkwerken'. Op 22 december 1887 kwam Pieter Bakker zich voorstellen aan de vergadering van dijkgraaf en heemraden. De aanbevelingsbrief van ingenieur Conrad maakte daar veel indruk. Voorts vertelde Pieter Bakker over zijn werk als dijk-opzichter tijdens de reconstructie van de Hondsbossche Zeewering en over zijn voorstellen voor nieuwe verbeteringen daaraan, die hij had ingediend. 7 AFBEELDING 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 7