/j/jLe Z-~ <z£y. - Aan de andere kant van de dijk ging het wel eens wat ruiger toe. In zijn werkrapport van 21 maart 1874 vermeldt dijk-opzichter Pieter Bakker, dat de zware storm van de dag tevoren 4.620 kubieke meter klei had weggeslagen en bovendien over een lengte van 300 meter de palen had gebroken. Hij stelde voor om zuilen-basalt te gebruiken in plaats van de houten palen. Nodig was dat zeker want bij een noordwesterstorm van enige tijd later op 22 oktober 1874 zijn de golven volgens zijn waarnemingsrapport zelfs bijna 5 meter boven de normale vloedstand gekomen. Op 30 december 1876 bericht Pieter Bakker in zijn werk rapport dat de 2y hoofden en 3.780 meter van de zeedijk reeds geheel vernieuwd zijn. De reconstructie van de Hondsbossche Zeewering was toen grotendeels klaar. Maar het normale onderhoud aan de dijken bleef altijd doorgaan. Onder meer in 1883 waren er zware noord westerstormen en in de nacht van 5 op 6 februari van dat jaar strandde het stoomschip 'Eddystone' op de zee wering. Zware stukken losgeslagen scheepshout beukten daarna op de dijk. De golven waren in 1883 op de zee dijk zelfs ruim 6 meter boven de normale vloedstand gekomen. De gerenoveerde dijk overleefde de stormen echter zonder veel schade. De dijken moesten altijd in een zeer goede staat zijn, want een kleine zwakke plek zou bij zware storm grote schade kunnen veroorzaken en zelfs gevaar voor dijk doorbraak kunnen opleveren. Het werken daar was voor dijk-opzichter Bakker een zeer verantwoordelijke taak bij een van de belangrijkste dijken in Nederland. De dijk- opzichter van zo'n dijk moest wel een 'dijk van een dijk- opzichter' zijn! orf, a/*/,*. Sfa Zfh '*/6 e, Z Zy Zf 1/Z. Zs. SZr Zs/Zf r as f*-; ''F'eSrSf*'. Z.-.Y y Jffy#a y, eZ g - -.Z* ZZ 'f7 jCy". gg ZZ/L,. Z?_$ J/^e/c eZj /fJ r Ze-*. ZyeZf e a fa Z AFBEELDING 6 Werkrapport van 30 december 1876 door dijk-opzichter Pieter Bakker over de voltooiing van het grootste deel van de grootscheepse reconstructie van de Hondsbossche Zeewering in die jaren. Oud-archief Hondsbossche. AFBEELDING 7 Aan het einde van de weg staat het huis van dijk-opzichter Pieter Bakker te Petten. Links staat een groepje mensen voor een winkeltje waar van alles te krijgen was, en dat vaak al om 4 uur 's-morgens open ging wanneer de dijkwerkers 'op tij' (bij laag water) aan de zeewering gingen werken en tevoren bijvoorbeeld nog even een zakje pruimtabak wilden kopen. Foto: Familie-archief Bakker. fS fy fc y' f' J. ZZe-esye 5 J) e JfgZ''Z' s ^ef^ 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 6