uit rijshout zinkstukken van 30 meter lang, 10 meter breed en 30 centimeter dik. Daarop werden zware stenen gestort. Aan de steenglooiing van de dijk zelf werkten toen 120 polderwerkers, 2 krammers, 6 taludwerkers, 6 spoorwerkers, 2 machinisten, 10 heiers, 12 steenzetters, 16 sjouwers, 8 voerlieden en 6 timmerlieden. In de drie weken waarover Bollee zijn rapport van 20 april heeft geschreven, werden er voor de dijk onder meer 11.900 kubieke meter klei verwerkt en 310 kubieke meter zuilen-basalt. Het was voor die tijd een enorm kostbaar project. Het bestuur van het hoogheemraadschap droeg dan ook een grote verantwoordelijkeid. De dijkgraaf, Jonkheer mr. C. van Foreest, kreeg voor de part-time bestuurstaak 800 per jaar en de hoogheemraden kregen elk ƒ300 per jaar. Regelmatig inspecteerden zij de dijken ('dijkschouw') en hadden zij bestuursvergaderingen. De notulen daarvan werden in dikke boeken bijgehouden. Een paar maal per jaar was er ook een officieel diner voor de dijkgraaf en de hoogheemraden. Op 16 oktober 1873 vond zo'n gezamenlijk diner plaats in het deftige hotel 'De Toelast' te Alkmaar voor een totaalbedrag van ƒ181,70. Daarin waren begrepen de kosten van een maaltijd voor 20 personen en van 28 flessen Bordeaux wijn, 1 fles Madeira, 50 sigaren, koffiebroden, en het huren van 6 koetsen met 6 paarden en 8 koetsiers. Rapport van 21 maart 1874 over de schade aan de Hondshossche Zeewering door de storm van de dag ervoor. Oud-archief Hondshossche. <3IV ofyyJ*- fc <y y J J CA -2V PJ^- ZZ~y& 2*f, ^y. ,Z*ft /7 Z, Z ,Cy 2/Z zyA" Ae* Z w A 5 AFBEELDING 5 1e'.. Z^r - - %Zf" Zt!-. Ot. Cl—. cZ r/e*-. jCe. t <-< J. f J c. c/e f c 7 c/.c-* c-tL. /z7 r/*a o/ - J2-c> *79y&yyy. *9*6*. ut c y t **-42- ^7*2- es\S' J'0 I 7 2 fc y 7"9 >-«- Cri - j9Z 0 *79^ *<-•» t. Zt. e fafy i JO „JéJa- e. «- O Zj „Jj>. oh. 'Je. ar /y 49J) 7^**c z -Arj r „77yoótjy c' *- J S"*^yy /j a *4 J7e_ jlm. o %-c 7e J<. *-<-«-«» 00 /eyt- y^JlW - 7*< A-c. a*.-, V A:Z±-z y 9 - r* /L. S7<> Jdu*k. c^*i 2. *-<-4 tw 7e7 1 o «-*£*/ c>-~ 1 c7^,-1i c7ie L4~ 7Z ü-D»»- rt *- e. 7 /colt Timej/*- ^y^U.ct „ej* Je- ce) J/ O O csJ9 cJeA- Ci^c*-7 7e. JjJe-4. zJ, TL7**-eSl. cn-e*^_ 'JezJ X. <2-e Oc ^.Jls'zT. y£e*. ct tc-ZL <2. LUL 01 *7?is*{yï e *y c<-7e-*-4. t c^_ «e+A- *-^'r*~e7z-e*-4cTTi^-. Z*C/tyt »y JL*7-<7e*t 1/ Je-u—*~ y o/e^

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 5