llondsbos&che Zecwmr^ 187 j. Tekening uit 1875 van de gemaakte vorderingen tijdens de toenmalige reconstructie van de Hondsbossche Zeewering. Afgebeeld is het zuidelijk gedeelte nabij Camperduin. Oud-archief Hondsbossche. In 1864 stelde de bekende hoofdingenieur van de Rijks waterstaat ir.J. F. W. Conrad voor om de zeewering radicaal te verbeteren door geleidelijk oplopende steen glooiingen te bouwen, deels met zware basaltzuilen van gemiddeld 50 cm lengte. De steenglooiing kreeg dan een zodanig profiel, dat het aanrollende water van een nieuwe golf werd tegengewerkt door de kracht van het teruglopende water van de vorige golf. Dat was een zeer goede oplossing en een geniaal idee, vooral gebaseerd op ideeën van Andries Vierlingh (circa 1507 -1579), die uitging van de gedachte dat men de kracht van water niet moest weerstaan, maar 'zoetkens leiden'. De dijkgraaf van het hoogheemraadschap van de Honds bossche en Duinen tot Petten, Jonkheer mr.C.van Foreest, reageerde op die uitvinding met de gevleugelde woorden: 'de resterende golfkracht kan nu wel worden tegengehouden door het handje van een baby'. Op 24 augustus 1871 besloot het bestuur van het hoog heemraadschap tot het maken van een zware steen glooiing aan de zeezijde van het dijklichaam en tot een reconstructie van de 29 hoofden (dammen in zee, haaks op de dijk). Die ingrijpende renovatie was begroot op een bedrag van 1.700.000 en moest worden uitgevoerd in vijfjaren, van 1872 tot en met 1876. Het rijk gaf hiervoor een subsidie van ƒ800.000. In het jaar 1871 werd tevens het besluit genomen om het jaarsalaris van de hoofd opzichter C.J. Bollee gedurende de renovatieperiode met ƒ400 te verhogen tot 1.600 en om twee extra opzichters aan te stellen, als het grote werk zou beginnen. Een daarvan was de zoon van de hoofdopzichter en de andere dijk-opzichter werd Pieter Bakker, betaald door Rijkswaterstaat met 1.020 per jaar. Picter Bakker dijk-opzichter van de Hondsbossche Zeewering In zijn rapport van 20 april 1873 beschrijft hoofdopzichter Bollee onder meer dat er aan de reconstructie van de 29 hoofden doorlopend 75 arbeiders werkten. Die maakten 4 Aunti 620 M»vt)#inw» $9oM ut. l87ö. h'ruiM brer J 7 V *i\n AFBEELDING 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 4