I Een Zeeuwse dijker komt naar Noord-Holland AFBEELDING 3 Hel kerkje van Petten tussen 1846 en 1943. Vóór de kerk staan twee markante stolp boerderijen. De linker boerderij werd bewoond door Arie Eriks, landbouwer en tevens burgemeester van Petten van 1875 tot 1922. Rijksarchief Haarlem. Sinds WUlibrordus in het begin van de 8ste eeuw in Petten een kerkje liet bouwen, moest door forse kustafslag het kerkje van Petten steeds meer oostwaarts worden herbouwd. Dat gebeurde zelfs viermaal na het eerste kerkje. Op een bord van het kerkje uit 1701 stond hierover het volgende welsprekende gedicht: 'Laus magno coeli Deo. Door sterken aanwas en gewelt des oceaans terneer gevelt ben ik dus uyt mijn as herbooren, roemwaardiger als ooyt te vooren ter eere van Gods ware licht en heyligen tempeldienst hersticht, dies wert des Heer en suyver woord hier staag verkondigd en gehoordt.' Zoals gezegd verhuisde Pieter Bakker op 10 september 1872 met zijn gezin van het Zeeuwse Brouwershaven naar Petten in Noord-Holland. Daar werd hij dijk- opzichtcr van de Hondsbossche Zeewering in dienst van het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten. De Hondsbossche tussen Camperduin en Petten bestond in die tijd uit drie onderdelen: de Wakerdijk (een zeedijk van voornamelijk zand met stenen hoofden en palenrijen, met een lengte van wel vier kilometer), daarachter eerst de Dromerdijk (een reservedijk uit 1614) en dan daarachter nog de Slaperdijk (een tweede reservedijk uit 1526). Vóór 1872 waren de dijken vooral van zand en klei, puin, wier en palen gemaakt. Dit bleek niet sterk genoeg, omdat de palen sinds 1680 en vooral omstreeks 1730 steeds meer werden aangetast door de paalworm. Hun geknaag is zodanig dat aan de buitenkant van het hout vaak niet te zien is dat ze erin zijn. Zo heeft Columbus op volle zee zelfs een van zijn schepen verloren uitsluitend door de ondermijnende vraatzucht van paalwormen aan het scheepshout. Paalwormen kwamen en komen op verschillende plaatsen in de wereld voor. Vooral omstreeks 1730 werden ze een ramp voor de dijken. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 3