AFBEELDING I Dijk-opzichter Pieter Bakker en zijn vrouw Cornelia van de Velde. Foto's: J.Chrispijn, hojfotograaf te Alkmaar. Eerst werkte hij in Zeeland van 1858 tot 1872 aan de dijken van Schouwen-Duiveland. Het was daar moeilijk werken. Immers in de ondergrond zaten bepaalde lagen die weinig homogeen waren en daardoor grond verzakking en dijkval konden veroorzaken. Dat gebeurde veelvuldig en soms zelfs plotseling. Zijn vrouw Cornelia van de Velde had het werk aan de dijken reeds als jong meisje leren kennen door het werk van haar grootvader, Johannes Kooreman (geboren op 2 maart 1788 te Bommenede), die dijkbaas was in de buurt van Zonnemaire op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Van 1872 tot en met 1887 werkte Pieter Bakker als dijk-opzichter aan de Hondsbossche Zeewering. Daar was hij direct betrokken bij de grote renovatie van de zee wering die plaatsvond van 1872 tot en met 1876. Van 1888 tot 1913 werkte hij als dijk-opzichter van Drechterland. Daar had hij de zorg voor de noordelijke dijk tussen Wervershoof en Enkhuizen. De Noorderdijk van Drechterland, waarachter het dorp Andijk schuilde, als de Zuiderzeedijk zware noordwesterstormen moest weerstaan. Weer een nieuwe uitdaging. Na zijn pensionering in 1913 leefde Pieter Bakker nog negen jaar. In 1922 stierf hij in Alkmaar, waar hij ondertussen was gaan wonen. AFBEELDING 2 Een afbeelding van eind igde eeuw van de Hondsbossche Zeewering met nog veel gebruik van palen in de steenglooiing. Rijksarchief Haarlem. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 2