Bronvermelding BOEKEN EN ARTIKELEN Conrad, J. F. W., Verhandeling over de Hondshossche Zeewering, lot beantwoording van de prijsvraag (eerste prijs), Alkmaar 1864. Diederik, F., Archeo-logica, Schagcn 1989. Groen,!., Het Waterschap, wat doet dat?'s Gravenhage 1981. Kistemaker, P., Het geslacht Kooiman, Andijk 1977. Kistemaker, P. en K.Tensen, Genealogie Tensen, Andijk 1977. Kuyper, J., Gemeente-atlas van Nederland, dl. 4, Noord-Holland, Leeuwarden 1869. Lambooij, H.Th. M., Getekend Land, Alkmaar/Wormerveer 1987. Postma, C., Holland in vroeger tijd, dl. v, Zaltbommcl 1964. Ruitenberg, P., De bange januarinacht; stormramp Andijk tgtó en nasleep, Bovenkarspel 1988. Ruitenberg, P., En toen kwam het ijs. IJsverschuiving van tSgt in Andijk, Bovenkarspel 1989. Schilstra, J.J., De HondshosscheAlkmaar 1981. Schilstra, J.J., In de ban van de dijk. De Westfriese Omringdijk, Hoorn 1974. Schoorl, H., De dijkdoorbraak in Scharwoude in 1675... in: G.J.Borger e.a. (red.), Kust en Kaart, pag. 23-26, Schoorl 1990. Schuurman, P., Het dijkmagazijn De Tent van DrechterlandWest- Frieslands Oud en Nieuw, Hoorn 1936. Tensen, K., Familie Tensen, serie Westfriese Families, Egmond aan Zee 1978. Vroom, U., Ambachten en Bedrijven, dl. 4, Enkhuizen 1983. Werkman, E., Nederland en het water, Haren 1972. ARCHIEVEN EN INSTANTIES De auteur dankt de medewerkers van de volgende archieven: Alkmaar, Archief Noordhollands Noorderkwartier, w.b. Archief Hondshossche en Duinen tot Petten. Alkmaar, Gemeente-archief. Hoorn, Archief Drechterland. Hoorn, Streekarchief, w.b. Archief Andijk en Grootebroek. Rijswijk, Familie-archief Bakker. Schagerbrug, Gemeente-archief, w.b. Archief Petten. Schagerbrug, Oudheidkamer Zijpe. Zierikzee, Streekarchief, w.b. Archief Brouwershaven en Zonnemaire.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 23