De huidige situatie van het gebouw 'De Tent'. Foto: Familie archief Bakker. waarvan het bestuurscentrum in Alkmaar staat en centrale magazijnen in Heerhugowaard, Petten, Den Helder en Purmerend zijn gevestigd. De dijkmagazijnen waren toen niet meer nodig. Dit hoogheemraadschap is een samenbundeling van de taken van 24 oude waterschappen. Na de gevaarlijke situatie van de stormvloed van 1916 bleek concentratie van het dijkbeheer bitter nodig. Na de verkoop van 'De Tent' aan de jeugdherberg- organisatie is de prachtige schouw uit 1736 van de 'Herenkamer' van 'De Tent' overgebracht naar een van de twee grote vergaderzalen van het Drechterlandshuis aan het Grote Oost nummer 6 te Hoorn. Dat was sinds 1915 het bestuurscentrum van Drechterland. Thans is het waterschap West-Friesland er gevestigd. Daar in die vergaderzaal komt de schouw goed tot zijn recht. Bij de schouw behoort ook een schilderij van een schip op zee in vliegende storm. Dit schilderij van De Boer, een replica van het fraaie i7de-eeuwse schilderstuk van Rietschoof, is omgeven door de trotse wapenschilden van West-Friesland en Drechterland en van een aantal waterschapsbestuurders. Het wapenschild van West-Friesland en Drechterland, dat vroeger boven de dakrand van het bestuurshuis van 'De Tent' was aangebracht, prijkt nu aan de voorgevel van het Drechterlandshuis. Het straalt de trots uit van de velen die samenwerkten in de strijd tegen de zee. AFBEELDING 27 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 21