vestigde. Een samenloop van omstandigheden! Zijn huis aan de Geesterweg was in 1918 reeds gekocht door zijn schoonzoon Christiaan Bakker, een goud- en zilversmid, die er in 1919 ging wonen en in dat zelfde jaar overleed. Christiaan's vrouw, Dina Bakker-Bakker, heeft er nog gewoond tot 1943. Daar heeft ze altijd veel familieleden gastvrij ontvangen. Tenslotte In 'De Tent' heeft na Pieter Bakker nog zijn opvolger opzichter Lodewijk Louwers gewoond. Die reed niet met een driewieler-fiets, maar met een motorfiets over de dijken. Na de periode van opzichter Louwers is 'De Tent' verkocht en als jeugdherberg ingericht. De jeugdherberg organisatie heeft 'De Tent' weer verkocht aan een land bouwer. Sinds augustus 1989 wonen twee jonge mensen in het pand, de heer Jaap Boers en mevrouw Minke Bartstra. Deze nieuwe bewoners zijn thans bezig met de restauratie van het woonhuis en het dijkmagazijn. Ze willen daarna ook het bestuurshuis zoveel mogelijk in de oude stijl restaureren. Het zal een enorm karwei zijn. Over een bijdrage in de financiering ervan hebben ze reeds contacten met instanties voor monumentenzorg. Een ander dijkmagazijn, 'Magazijn No. 3' uit Andijk, is in 1980 als historisch pand overgebracht naar het Buitenmuseum van het Rijksmuseum Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. In dat dijkmagazijn ligt thans onder meer een grote, zwarte rieten stormbal, die vroeger werd opgehesen aan een seinpaal om overdag te waarschuwen als het zeeniveau twee meter boven nap was gestegen. Indien er ernstig gevaar voor dijkdoorbraak was, werden er overdag drie zwarte stormballen gehesen en 's nachts bij de dijkmagazijnen noodvuren aangestoken of vuurpijlen omhoog geschoten. Vanaf 1920 waren de dijkmagazijnen en het beheer van de zeedijken van Drechterland al overgenomen door het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, Dijkmagazijn No. j uit Andijk. Dit staat thans als historisch pand in het buitenmuseum te Enkhuizen. Foto: Familie-archief Bakker. In dit dijkmagazijn ligt de stormbal, die bij gevaar voor de dijken werd gehesen. Magazijn en stormbal zijn schenkingen van het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Foto: Familie-archief Bakker. AFBEELDING 23 AFBEELDING 26 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 20