Pieter Bakker 1838 1922 een 'dijk' van een dijk-opzichter 1872-1887 1888-1913 Hondsbossche Zeewering Noorderdijk van Drechterland door Doekes Bakker Inleiding Toen de dijk van de Hondsbossche Zeewering in 1981 op Delta-hoogte was gebracht, was daartoe onvoorstelbaar veel werk verzet. In de periode van 1977 tot en met 1981 was nodig geweest een lading zand die in 150.000 vracht auto's past (anderhalf miljoen m3), 30.000 kubieke meter klei en ruim 140.000 ton asfalt. De dijkvoet werd in 1981 zelfs 150 meter breed. Knappe technici, snelle computers en moderne grond verzet-machines hebben dit gigantische werk mogelijk gemaakt. Dezelfde zee en dezelfde stormen als die van tegen woordig beukten ook honderd jaar eerder op de Honds bossche Zeewering. Ook toen moest de dijk worden hersteld en verbeterd. In die tijd hadden de mensen minder machtige hulpmiddelen dan thans, maar was de strijd tegen het water net zo nodig als nu en ook net zo'n uitdaging. Hoe één van die mensen toen de uitdaging aannam en ruim 50 jaar aan de dijken heeft gewerkt, wil ik wat concreter maken aan de hand van gegevens over mijn overgrootvader, dijk-opzichter Pieter Bakker. Pieter Bakker werd geboren op 3 maart 1838 te Brouwershaven in Zeeland en huwde daar op 16 mei 1862 met Cornelia van de Velde. NEGENDE UITGAVE KRING VAN 'VRIENDEN VAN DE HONDSBOSSCHE', I99O correspondentieadres: Postbus 22, 1S00 aa Alkmaar, telefoon 072-193636

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 1