AFBEELDING 22 Het aanbrengen van de zuilen-bazalt voor het herstel van de dijk bij Andijk na de storm van ïgtó. Foto-collectie j. Mantel. AFBEELDING 23 Herstel van de binnenkant van de Noorderdijk van Drechterland bij 'De Tent' die na de storm van tgiö voor een deel in de dijkgracht was gezakt. Foto-collectie JMantel. Waterland in het zuiden en de Anna-Paulowna-polder in het noorden hadden in 1916 echter rampzalige door braken van de zeedijken, waardoor grote delen van Noord-Holland onder water hepen. De totale schade daardoor bedroeg ruim 20 miljoen gulden, een voor die tijd enorm bedrag, want de gulden was toen ongeveer twintig maal zoveel waard als nu. De algemene roep om een concentratie van het versnipperde dijkbeheer werd gehonoreerd en reeds in 1918 werd ook het plan van ingenieur Lely voor de afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee als wet aan genomen. De Afsluitdijk was klaar in 1932. Na zijn werk voor Drechterland op 1 november 1913 beëindigd te hebben verhuisde Pieter Bakker met zijn vrouw Cornelia naar Alkmaar. Daar kocht hij een huis met tuin aan de Geesterweg nummer 5 voor ƒ2.800, hetgeen hij contant betaalde. Het huis lag mooi, met uitzicht op de stadssingel en op de daarachtergelegen begroeide oude vestingwallen met forten, een molen en kruitmagazijnen. In 1917 overleed zijn vrouw en in 1922 overleed Pieter Bakker zelf. Dat was driejaar na de oprichting van het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier dat het dijkbeheer van de Hondsbossche en de Drechterlandse dijken had opgedragen gekregen na de ramp van 1916 en dat zich eveneens in Alkmaar 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 18