ging dat niet goed wegens de combinatie van een smal wegdek boven op de dijk met de kans op forse zijwind of tegenwind. Vooral rukwinden waren dan gevaarlijk. Daarom liet hij in Enkhuizen bij een smid een speciaal voor hem ontworpen driewieler-fiets maken. Hij reed er ook mee in de stad Enkhuizen. Zo'n fiets was daar een unicum. Nogal wat mensen kenden hem daardoor. De heer Berger, een leraar aan de hbs te Enkhuizen, noemde hem 'een aardige, gezellige baas'. Mevrouw Hermann- Smit, in die tijd als jong meisje de vriendin van de dochter van de concierge (de heer E. van Vliet) in het toenmalige huis van het polderbestuur te Enkhuizen, noemde hem 'een zeer vriendelijke man'. Hij was ook deskundig als dijk-opzichter. Bij de grote stormvloed van 13 en 14 januari 1916, de ergste sinds 1825, hebben de dijken die hij 23 jaar lang tot 1913 had onderhouden, de waterkracht weten te doorstaan, zij het op het nippertje, want bij Andijk had de zeedijk ernstige schade opgelopen over een lengte van honderden meters. Maar dank zij de heemraden Groot, Laan en Prins en hun dijkopzichter Louwers samen met de weerbare inwoners van Andijk, de boeren uit de omgeving met hun paarden en de met spoed opgeroepen soldaten uit de kazerne van Den Helder, kreeg de dijk een noodreparatie met palen, planken, zeilen en ijzeren gewichten, en bleef West- Friesland droog. AFBEELDING 21 Opzichter Lodewijk Louwers - de opvolger van Pieter Bakker -, zittend in het midden, met de zeven andere 'redders van West- Friesland' na de zware storm van 13 januari igi6. Ze werden voor hun grote moed en doeltreffende aktie bedankt namens de autoriteiten door Simon Prins tweede van links in het linker raam), die waarnemend dijkgraaf was en ook burgemeester van Grootebroek. De acht redders zijn van links naar rechts op de voorste rij: Kees Zwier, opzichter Louwers, Roelof Zwaan 17 jaar oud, de jongste van deze groep)en op de tweede rij: Hendrik Zwaan (de vader van Roelof), Piet Dekker, Klaas Kruk, Jaap Zwier en Piet de Wit. In 'De Tent' staan van links naar rechts: Flora Louwers de echtgenote van de opzichter), Simon Prins, Piet Groot (de latere burgemeester van Andijk), Irma (een Oostenrijks meisje dat bij het gezin Louwers woonde)juffrouw Bais (een familielid van Louwers), Piet GrootJacobszoon (landbouwer uit Enkhuizen) en Oude Minnis. Foto-collectie J. Mantel. r 1 j ij fi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 17