'4 AFBEELDING l8 'Ijsschuiving' op de dijk bij Andijk in ïgiy (Rijksarchief Haarlem). Enige lijd eerder, namelijk in i8giis er ook een grote ijsschuiving geweest. In de nacht van de 14de op de 15de januari schoof er toen een enorme ijsmassa uit zee over de dijk landinwaarts en beschadigde diverse gebouwen. Onder meer een smederij met woonhuis stortte geheel in. De inwoners die daar zaten te kaarten, konden hun leven redden door ijlings via de achterdeur te vluchten. In het verslag dat opzichter Bakker maakte over deze ijsschuiving, staat vermeld dat de dijk over een lengte van ongeveer drie kilometer vrij plotseling onder een laag ijs lag, die in dikte varieerde van 3 tot 4,60 meter. Minstens vier dagen lang hebben 230 man met houwelen gewerkt aan de ijsopruiming. Er waren veel schotsen van 80 centimeter dikte. Mede door de strenge winter duurde het maanden voordat de ijsmassa was gesmolten. Het magazijn was verdeeld in grote en kleine ruimten, provisiekamers en uitbouwtjes, een wijnkelder en een gigantische zolder. Tot de standaard-uitrusting van het dijkmagazijn behoorden: 22 zeilen, 40 ijzeren pennen, 268 palen, 400 gewichten en 650 zandzakken, en voorts breekijzers, mokers, schoppen, kruiwagens, houwelen (voor het breken van ijs) en vuurpijlen (voor alarm signalen), hangmatten en stormlantaarns (voor de dijkwachters), peilstokken en schietlood (voor het meten van de zeebodem) en maatstokken (voor het opmeten van nieuw gestort grind op de dijk). De hangmatten werden gebruikt door de dijkwachters, die bij stormgevaar in 'De Tent' sliepen om direct beschikbaar te zijn voor noodreparaties. Die werden onder meer verricht met zeilen, die door middel van ijzeren gewichten werden verzwaard. Deze zware materialen werden dan vervoerd door paarden. Deze trouwe dieren stonden bij stormgevaar alvast klaar met de teugels vastgemaakt aan de hekken, die 'De Tent' omringden. De oudste vermelding van de zeedijk van Drechterland en West-Friesland komt voor in een giftbrief van de abt van Egmond uit het jaar 1250. Vanaf 1280 maakte graaf Floris v iedere landeigenaar in de polder 'dijkplichtig', dat wil zeggen belastingplichtig voor het meebetalen aan het dijkonderhoud.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 14