Het bestuurshuis, dat ter plaatse de 'Herenkamer' werd genoemd, was bestemd voor de vergaderingen van de dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden van het waterschap. Die functies zijn te vergelijken met respectievelijk de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden van een gemeente. De vergaderzaal had 19 stoelen met fraaie roodleren bekleding. Voor de verlichting werden kaarsen gebruikt. Het woonhuis was vroeger het verblijf voor de dijkwerkers, als er stormgevaar was en er noodreparaties aan de dijken nodig waren. Bij 'De Tent' werd dan een 'noodvuur' ontstoken om de dijkwerkers op te roepen. Ook een kastelein verbleef in het woonhuis 'ten tijde van storm en hooge vloeden' om de dijkwerkers op de hem passende wijze te ondersteunen. Die verzorging bood hij ook aan de waterschapsbestuurders, wanneer ze in de 'Herenkamer' vergaderden. Hij was verplicht 'ieder naer behooren te bedienen en eerbied te bewijzen'. Later is het huis tevens dienstwoning geworden voor de opzichter van de noordelijke zeedijk, waar ook Pieter Bakker en zijn vrouw Cornelia hebben gewoond. Het woonhuis stond pal naast het bestuurshuis. Deze beide gebouwen stonden in verbinding met elkaar via een binnendeur. Aan het woonhuis vastgebouwd was het dijkmagazijn met een enorme ruimte voor de opslag van de nodige materialen en gereedschappen voor dijkreparaties. AFBEELDING 17 Pieter Rakker en zijn vrouw Cornelia van de Velde. Foto: Familie-archief Bakker. AFBEELDING l6 Op deze foto uit 1934 staat de schouw nog in de Fleretikamer' van 'De Tent'. Enige jaren later is de schouw overgebracht naar een van de fraaie vergaderzalen van hetDrechterlandshuis' aan het Grote Oost te Hoorn. Rijksarchief Haarlem. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 13