AFBEELDING I 5 'De Tent' in oude glorie. Het woonhuis voor de dijk-opzichter en zijn gezin met links en erachter eraan vastgebouwd het dijkmagazijn. Rechts van het woonhuis staat het bestuurshuisde 'Herenkamer'. Foto-collectie J. Mantel. zeven meter geperst wier was echter een stapel ongeperst wier nodig van veertig meter. Portie voor portie moest het wier geworden aangevoerd en geperst. Een wierdijk vroeg enorm veel energie van de dijkwerkers. De buitenlaag van de wierdijk verweerde en moest elke drie jaar worden vervangen, maar de kern van de dijk kon wel een eeuw lang goed blijven. In 1731 braken tijdens stormen de door paalwormvraat aangetaste palen voor de wierdijken af en ging het land van 'Jan Tentses Oever' verloren. Op een kaart van Drechterland van 1775 blijkt dat de zee dit stuk land in bezit heeft genomen en dat er stenen hoofden (dammen haaks op een dijk) zjjn gebouwd om de kracht van het water te brekeh. Veel later werd het land van Jan (Symensz) Tent weer op de zee heroverd, want het kreeg een moderne dijk, werd drooggemalen en werd in 1928 een deel van de eerste proefpolder in de Zuiderzee, aangelegd als experiment ten behoeve van de latere IJsselmeerpolders. Momenteel is het een recreatiegebied: 'Het Grootslag'. Na deze notities over 'De Vlaemsche Tent' en zijn bewoners en de daarbij behorende moeizame strijd tegen het water vervolg ik mijn verslag over het dijkmagazijn 'De Tent'. Na enige verbouwingen bestond 'De Tent' vanaf 1736 uit drie delen: het bestuurshuis, het woonhuis en het dijkmagazijn. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1990 | | pagina 12