h.m.s. prince george kiellegging Enkele verklaringen 5 I ENIGE TECHNISCHE gebouwd GEGEVENS VAN tewaterlating oplevering bouwkosten afmetingen bewapening bepantsering torpedo-lanceerbuizen maximum snelheid voortstuwing kolenbunkers bemanning marinewerf te Portsmouth (Dockyard), Engeland io september 1894 22 augustus 189$ 26 november 189b 895.504 Engelse Ponden (ƒ10.746.048) waarbij nog 70.100 Engelse Ponden 841.200) voor de bewapening lengte 390 ft (118,87 m) breedte 75 ft (22,86 m) diepgang 26,5-27,5 ft (8,08-8,38 m) totaal gewicht 1.580 ton, bestaande uit: 4x12 inches (0,30 m) 12 x 6 inches (0,15 m) 12 x 3 pounders (1,36 kg) 16 x 12 pounders (5,44 kg) 4.535 ton 30,4% van het totale gewicht 5x18 inches (0,45 m) bij 12.000 pk: 17 knopen (31,48 km) stoom (triple-expansie) 900/1900 ton 400 ton olie tussen de 672 en 757 koppen Dreadnought (Engels voor 'Vreesniets') Engels slagschip van die naam van 22.000 ton waterverplaatsing, machinevermogen 23.000 apk., snelheid 21 mijl/u, bewapening to kanons van 12 cm en 24 van 7,5 cm, pantser gordel 28 cm, afmetingen van het schip 156 m lang, 25 m breed, bovendien uitgerust met torpedolanceerinrichtingen. De Dreadnought heeft haar naam gegeven aan alle schepen van dit zelfde type en zelfs aan later gebouwde grotere, die men super- dreadnoughts noemde. Links: De 'Prince George' in 1911. Zij krijgt Devonport als thuishaven. Duidelijk zichtbaar is de zware bewapening. Foto National Maritime Museum Greenwich, Londen. Gebruikte Engelse maten 1 foot 12 inches 1/3 yard 0,3048 meter 1 inch 0,0254 meter 1 pound 0,4536 kilogram 1 knoop 1 zeemijl 1852 meter Houwitser Een houwitser is korter en dikker dan een kanon, maar slanker dan een mortier. Kanons In tegenstelling tot het landleger waar men in meervoud over kanonnen spreekt, bezigt men in marinekringen de term kanons. Naamgeving schip Navraag bij Britse maritieme musea leerde dat de naam Prince George geen betrekking heeft op leden van de Britse koninklijke familie rond de eeuwwisseling. In de loop der eeuwen werden meerdere Britse oorlogs bodems voorzien van deze naam. Springgranaat In 1895 komt de brisant-granaat in gebruik. Bij de marine spreekt men echter over springgranaat. Stoomturbine Primair roterend krachtwerktuig, waarin stoom van hoge druk en temperatuur wordt omgezet in stoom met een hoge snelheid. De stoomstraal met hoge snelheid wordt aangewend om een as of rotor in draaiende beweging te brengen door middel van daarop aangebrachte schoepen. Triple-expansie stoommachine Krachtwerktuig voor aandrijving van de scheepsvoortstuwer (schroef, scheprad) of van een hulpwerktuig (pomp, anker) waarin het vermogen wordt geleverd door stoom te laten expanderen. Eerst nadat zacht stoommachinestaai beschikbaar kwam voor de stoomketelbouw kon de druk worden opgevoerd en kwam de triple-expansie- machine (A.C. Kirk 1881) tot ontwikkeling, die de standaardmachine werd en dit bleef tot de Tweede Wereldoorlog. Bij de triple- expansiemachinc expandert de stoom in drie trappen: ten eerste in de HD-cilinder (kleinste boring); dan in de middeldruk MD-cilinder (grotere boring) en tenslotte in de LD-cilinder (grootste boring). De beroemdste triple-expansiemachine is die welke als hoofdwerktuig in de bekende Liberty-schepen werd gebruikt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 5