Bronvermelding BOEKEN EN KRANTENARTIKELEN Artikelen over de weersverwachting en strandingAlkmaarsche Courant eind december 1921. Colledge, J.J., Ships of the Royal Navy: an Historical Index, volume i, Newton Abbot 1969. De Dreadnoughts, Parool/Life, 1980. Dittmar, F.J. en J.J. Colledge, British Warships 1914-1919, London 1972. Everts, C..J.W., Prince George: domein slopers en uitvinders, Noordhollands Dagblad 15 november 1973. Everts, C.J. W., Prince George: wereldgeschiedenisslopers en uitvinders, Duinstreek 13 april 1988. Everts, C.J.W., Nogmaals de Prince George, Duinstreek 13 september 1989. Gibbons, T., The complete encyclopedia of battleships and battlecruisers, 1983- Vliegtuigongeval bij Petten, Heldersche Courant, 14 mei 1925. Hooftman, Hugo, Fokker, Neerlands grootste vliegtuigbouwer, Arti Beeld-encyclopedie nr. 36, Alkmaar z.j. Jane's Fighting Ships, diverse jaargangen. Maritieme Encyclopedie, Bussum 1972. Maritieme geschiedenis der Nederlanden, deel 4, Bussum 1978. Minkema, Jouke, Engelse kruiser prooi voor slopers, Schager Courant 5 januari 1972. Minkema, Jouke, Simon Gutker, Schoorl 1986. Minkema, Jouke, Zesenzestig jaar geleden strandde Prince George bij Camperduin, Rekreatie Info Duinstreek, 1987. Minkema, Jouke, Jutters, Schoorl 1988. Minkema, Jouke en Alphons Leijsen, 't Is maar, datje het weet, Schoorl 1977. Moorehead, Alan, Gallipoli, London 1967. Parkes, Oscar, British BattleshipsLondon 1966. Postma, Thijs, Fokker, bouwer aan de wereldluchtvaart, Roermond 1981. Preston, Anthony, Battleships of World War I, London 1972. Profile Publications, number 25, The Fokker D. VII, London. Rhodes James, Robert, Gallipoli, London 1965. Schat, A. P., Publication no. 4, 1930-, What does article of the 1929 international convention for the safety of life at sea mean? Schat, A. P., Publication no. 5. I93i: Paying out the boat falls, where and how). Schat, A.P., Publication no. 6/e, 1932: From swung out to the water (with listed or rolling ship). Webb, John, The city of Portsmouth and the Royal Navy, London 1984. Wink's Geïllustreerde Encyclopaedic, Zaltbommel 1916. Veen, Romke van der, Vuurtorens, Bussum 1981. Vink, Henk, H.M.S. Prince George. Een wrak voor de Hondsbossche Zeewering, Blauwe Wimpel februari 19«9- De Zee, nr. 10, blz. 640 en 641, oktober 1922. GERAADPLEEGDE INSTANTIES EN PERSONEN Verder hebben de volgende personen en instanties ons met adviezen en inlichtingen terzijde gestaan. Hiervoor betuigen wij onze hartelijke dank. G. van der Burg, Alkmaar Chatham Historie Dockyard, Chatham H. van Dieren, Terschelling M. W. van de Garde, Schoorl H. Glas, Petten Gemeentearchief, Alkmaar Gemeentehuis Schoorl, Schoorl Guildhall Library Aldermanbury, Londen J. Hart, Schoorl Helders Marinemuseum, Den Helder Heldersche Courant, Den Helder Hogere Zeevaartschool, Amsterdam Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, Alkmaar Hydrografische Dienst, Den Helder Imperial War Museum, Londen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Reddings-maatschappij, Amsterdam A.F.J. Leijsen, Schoorl Lloyd's, Amsterdam en Londen Marine Luchtvaartdienst 'De Kooy', Den Helder Ministerie van Defensie, Afdeling Maritieme Historie, s-Gravenhage Ministry of Defence, Naval Historical Library, Londen J. Minkema, Camperduin National Maritime Museum Greenwich, Londen Nederlandsche Bank N.v., Amsterdam Nederlands Scheepvaart Museum, Amsterdam N.v. Koninklijke Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker, Amsterdam Reddingmuseum, Den Helder Schat-Davit Company b.v., Utrecht Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam Spaarnestad fotoarchief, Haarlem P. Vegter, Groet H. Vink, Harmeien J. Vriendjes, Schoorl C. Vriesman, Petten Wrakkenregister Wraksys, Den Helder Wijsmuller Holding b.v., IJmuiden. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 31