h lichte snelvuurkanons aanwezig voor het afslaan van aanvallen van torpedoboten en dergelijke. De bepantse ring was zeer uitgebreid. De voortstuwing vond plaats door middel van triple- expansie stoommachines, terwijl voor de stoomproduktie gebruik werd gemaakt van door kolen gestookte water pijpketels, waardoor een snelheid kon worden bereikt van zo'n 29 mijl (circa 54 km) per uur. Toen in de jaren '90 van de vorige eeuw in Engeland het tekort aan kruisers manifest werd, dienden verouderde schepen vervangen te worden door nieuwbouw. De Engelse oorlogsvloot was destijds de machtigste ter wereld. Haar sterkte werd in de internationale vlootovereenkomsten zodanig geregeld, dat zij krachtiger was dan de twee grootste vloten, waar tegen zij zou kunnen moeten strijden. In 1897 omvatte de Engelse vloot 330 schepen met in totaal 92.000 koppen. Ter vergelijking in 1912: 570 schepen, waaronder 19 dreadnoughts, 43 andere linie schepen, 41 pantserkruisers, 86 lichte kruisers met een totaal aantal bemanningsleden van 197.000! In een memorandum van Lord George Hamilton vatte deze het minimum nieuwbouw-programma samen, waarin onder meer zeven slagschepen waren opgenomen. Gespreid over een periode van vijfjaar zouden de uitgaven daar voor zo'n 3 1 miljoen pond sterling bedragen. Een formidabele som als we ons realiseren dat een pond des- Boven: De 'Prince George' in 1907 voor de Engelse kust. Op de voorgrond drie onderzeeërs, waarvan de voorste (de bh) op 13 december 1914 het Turkse slagschip Messudieh' in de baai van Chanak tot zinken bracht. Foto Imperial War Museum, Londen. De slagschepen van de Majestic-klasse behoorden destijds tot de grootste oorlogsbodems. Behalve de 'Prince George' maakten de 'Ceasar''Hannibal' 'Illustrious''Jupiter''Magnificent' 'Majestic', 'Mars' en 'Victorious' deel uit van deze klasse. Ze werden tussen 1893 en 1898 gebouwd. Hiernaast: profiel en dekplan. Illustratie uit Jane's Fighting Ships 1905-06. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 3