6EBR. DE BOER Jbz. AANNEMERS VAN OOSTZAAN (overzijde van het Y) SLOOPWERKEN Handel in AFBRAAK en OUDE METALEN februari Gebr. de Boer Jbz. te Oostzaan bericht het hoog heemraadschap dat men koper van het schip is geworden en verzoekt om de afkomende materialen over de dijk te mogen vervoeren en gebruik te mogen maken van het aldaar op de dijk liggende spoor, benevens een stukje grond aan de waterkant als opslagterrein. maart De slopersfirma wil vanaf de kruin van de dijk een smalspoor leggen tot aan het wrak. Op de dijk een draaischijf met zijspoor, lang ongeveer 50 m, langs het bestaande werkspoor, om het afkomende materiaal tijdelijk op te slaan tot het vervoer naar de loswal. Voor het optrekken van de wagens zou dan een kleine motorlier op de kruin van de dijk moeten worden geplaatst en enkele jukken in of op de buitenberm, ter ondersteuning van het smalspoor. maart Het vervoer over het werkspoor zal geschieden met eigen wagens. De opslagplaats op de loswal behoeft niet groot te zijn, daar het afkomende materiaal zo spoedig mogelijk zal worden afgevoerd. mei Technisch ambtenaar Jansma meldt: De sloop wordt op grotere schaal uitgevoerd dan eerst was afgesproken. Het afkomend materiaal wordt thans op de buitenberm opgeslagen en er is een hijsmast met giek in de berm geplaatst om hiermee later het ijzer op de wagons te laden. Voor het snijden van het ijzer aan boord Z e« GEBR. DE BOER JBZ., OOSTZAAN 1929 Hoo%h»t mrm+é ich+f tioor-d höiluttdi MoorrftrJcu'frrf ter. \£ZL V»n itm T>tl»V Qtw^t JSeKooi-i fcy irtf/ dd. I *t\ t i 11*9 Aan atn H*tr JuyniCur Va» lief Koosh««mr< 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 22