a 861 q>e\ eV ■'"""////////////////Gil Vl qg vn -Ab cAl o\ a 5°o. Ciec (?V "DcU™. 2L-3-2S Dwarsprojiel van de kabelbaanconstructie die op de Hondsbossche Zeewering jarenlang voor de sloop van de 'Prince George' is gebruikt. werkzaamheden te verrichten binnen de contractueel vastgestelde tijd van i oktober 1925. De marine- commandant verzoekt nu 0111 de vergunning met een maand te verlengen, waardoor de kosten voor het Rijk tot een minimum zullen worden beperkt. augustus Het verzoek van de marine om het contract met een maand te verlengen, om de schadevergoeding naar aanleiding van de vliegtuig-crash te beperken, wordt ingewilligd. De vergunning wordt verlengd tot 1 november. EEN VLIEGTUIGONGEVAL IN I925 De N.v. 'Electro' uit Amsterdam hield zich in mei 1925 bezig met sloopwerkzaamheden aan het wrak. Hiertoe had men een staaldraad gespannen tussen het wrak en een aan de wal opgerichte toren en een draad vanaf het achterdek naar de voormast. Op dinsdagmorgen 12 mei I925 vloog om omstreeks half twaalf een jachtvliegtuig van het type Fokker d vil, registratienummer d 20, van het vliegveld De Kooy, bestuurd door de milicien-vliegenier De Knegt, tegen een van deze kabels. Het vliegtuig dat van het marine-vliegveld was opgestegen, vloog langs de duinrand richting Amsterdam. Ter hoogte van Petten volgde de vliegenier de Hondsbossche Zeewering richting Camperduin. Bij nadering van het wrak van de Prince George trachtten de op de dijk aanwezige personen de vliegenier te waarschuwen voor de strak gespannen kabels. Piloot De Knegt echter dacht dat men naar hem zwaaide en vloog vanwege deze attentie nog iets lager, met als gevolg, dat hij te laat de kabel bemerkte, die vanaf het achterschip naar de voormast was gespannen. De vliegenier trok snel z'n toestel op, maar raakte daarbij de op ongeveer 12m boven de zeespiegel gespannen staalkabel, welke vanaf de voormast naar de wal liep. Het vliegtuigje vloog tweemaal over de kop en viel toen totaal vernield op het strand, tussen de strekdammen. De gewaarschuwde arts uit Groet, dokter Heringa, verleende eerste hulp aan de slechts lichtgewonde vliegenier, die later per ambulance werd vervoerd naar het Marine-Hospitaal te Den Helder. De n.v. 'Electro' diende naar aanleiding van dit ongeval een eis tot schadevergoeding in bij de marine te Den Helder. Naast de direkt toegebrachte schade claimde men een bedrag van 36.000, omdat het volgens Electro onmogelijk was de sloopwerkzaamheden binnen de contractueel vastgestelde tijd te verrichten. De commandant der marine verzocht op 22 juli 1925 aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap de vergunning verleend aan de n.v. 'Electro' met ongeveer een maand te verlengen, teneinde de kosten voor het Rijk tot een minimum te beperken. Het hoogheemraadschap ging accoord en verlengde de sloopvergunning met een maand. 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 19