Het wrak van de 'Prince George'domein van slopers, vanuit zee gezien. Onder: De steunmast voor het transport van sloopmateriaal via een kabel, wordt aan de zeezijde van de Hondsbossche Zeewering opgericht. Aan de hand van gevoerde correspondentie van en aan het hoogheemraadschap willen we de sloopgeschiedenis van het scheepswrak nader vervolgen. maart 'Electro' wil in verband met werkverschaffing voor haar personeel in de zuurstoffabriek in Amsterdam, alsmede voor werkverschaffing in Noord-Holland, na verkregen opdracht van de eigenaars, overgaan tot het slopen van de Prince George. Toestemming wordt gevraagd voor: 1 Oprichten van een steunmast met betonnen blok. Alsmede het plaatsen van een motorlier en een direktiekeet, volgens tekening, ten einde aan deze mast een kabelspoor aan bedoelde kruiser te bevestigen om de gesloopte materialen af te voeren. 2 Opslaan van ongeveer iooo ton ijzer, dat later afgevoerd wordt naar het Noordhollands Kanaal. 3 Gebruik van het al bestaande smalspoor met wagens, en gebruik van de aan de Hondsbossche Vaart liggende terreinen en bestaande kraan. 4 Het aanbrengen van een smalspoor met wissel van de onderzijde tot boven op de dijk. Ter verduidelijking: de afgebrande staalplaten van het scheepswrak worden door middel van een kabelspoor naar de buitenberm van de dijk vervoerd, daar in de NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP „ELECTRO" ZUUR- EN WATERSTOFFABRIEK AMSTERDAM. KANTOREN EN SHOWROOM: O.Z. VOORBURGWAL 41 FABRIEKEN 1 CRUQUIUSWEG 115 Teleqram-Adre8: ELECTRO ABO OODE 5"! EDITION Intero. Telefoon KANTOOR O 2428 FABRIEKEN N 0738 Bank-Conto Nationale Bankvereenioinq BIJKANTOOR ALKMAAR CORRESPONDENTIE N.v. ELECTRO, AMSTERDAM 1923 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1989 | | pagina 17