een aantal zich telkens weer sluitende doorbraakgaten, die 111 de loop van hun relatief korststondig bestaan vanaf de 13de tot het midden van de 16de eeuw met de naam Zijpe werden aangeduid (afb. 2).5 Ook de eilanden Huisduinen en Callantsoog waren aan voortdurende kustafslag onderhevig, terwijl zij in de loop van de eeuwen door kweldervorming aan de oost- en zuidoostzijde aangroeiden. Omstreeks 1300 had het eiland Huisduinen een breedte van ongeveer 8 km, het eiland Callantsoog van ongeveer 5 km buiten de huidige kustlijn. Sedert omstreeks 1300 bedroeg de kustafname van Callantsoog tot heden gemiddeld 10 m per jaar, waarbij uiteraard in de eeuwen, waarin de kust niet of nauwelijks verdedigd werd en het Marsdiep in betekenis toenam, de afname het grootst is geweest.6 Vooral het uitschuren van de zuidelijke toegangsgeulen van het Marsdiep in de buitendelta, Landsdiep en Schulpengat, en het terugbrengen van de eilanden Huisduinen en Callantsoog binnen een vloeiende kustlijn na de aanleg van verbindende zanddijken Petten-Callantsoog tussen 1552 en 1596, Callantsoog- Huisduinen 111 1610 hebben aanzienlijk kustverlies veroorzaakt.7 Tussen 1662 en 1751 bedroeg de afname van de duinkust ten zuiden van Huisduinen volgens berekening van de landmeterjan Wonder Muller gemiddeld 6,85 m per jaar, terwijl die bij Callantsoog toen nog minstens 3,50 m per jaar bedroeg.8 AFBEELDING 2 Het kustgebied van de Kop van Noord-Holland omstreeks ijoo. Reconstructie Schoor! 1979, afbeelding 1bladzijde 9. 1 Marsdiep II Heersdiep III Zijpe A Texel b Huisduinen c Callantsoog D Oogduinen e Wieringen 1 Den Burg 2 De Waal 3 De Westen 5 Den Hoorn 6 Landsdiep van Huisduinen 7 Oogsloot 8 Kromme Giel 9 Zuidelijke getijgeul van het Heersdiep 10 Goeree/Sinckelsant 11 Torp 12 Groot-Kleins -14 Petten Noord en Zuid 15 Sint Maarten 16 Valkoog 17 Schagen mariene zanden pleistocene zanden pleistocene zanden op keilccm M kei,een duinformaties kwelde rgronden l verdronken veengebieden dijkrestanten/nederzettingcn/kerkhoven (verdronken)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1987 | | pagina 3