DE NOORT ZEE. Adriaen Anthonisz, 1582. Hondsbosse Zeewering. Kopie Jan Dirksz Zoutman, 1665. Oest. Nat. Bibl., Atlas Laurens van der Hem, band 15 nr. 56. Hondsbos een intensief onderhouden en steeds meer uitgebreid kustverdedigingsstelsel, bestaande uit een in lengte toenemende strand- en duinvoetbescherming, een groeiend aantal hoofden verbonden door paalwerken. In deze jaren leed de kust weinig verlies. Uit de door Conrad verzamelde gegevens blijkt, dat na de aanleg van vier hoofden voor Pcttcmcrduin en Hondsbos met een lengte van 85 m tussen duinvoet en laag waterlijn, in de daarop volgende winter van 1506-1507 het onverdedigd duin ten zuiden daarvan 13 m afsloeg. Daarom werd in 1508 de verdediging met twee hoofden van 80 m lengte uitgebreid. De stormen van oktober en november 1508 veroorzaakten strandverlies voor de duinen van het Hondsbos en ontgronding van de buitenste palenrij. Een verdubbeling van de binnenrij met een breedte van 2,85 m en vulling van de tussenruimte met rijshout en steen was daarop het antwoord. Een hevige storm omstreeks kerstmis 1520 veroorzaakte schade aan de werken, maar sloeg vooral ten zuiden daarvan veel onverdedigd Nollemerduin weg. Opnieuw volgde een zuidwaartse verlenging van de strandverdediging. Hetzelfde herhaalde zich in 1524 tijdens de storm van i 3 december. We zien steeds hetzelfde verschijnsel: uitholling van de kust ten zuiden van de verdedigingswerken, gevolgd door duinafslag bij storm. Van 1506 tot 1529 werden de duinen goed onderhouden door regelmatige helmbcplanting en het plaatsen van rictschuttingen om stuifzand op te vangen, terwijl het voorliggend strand steeds zuidwaarts verlengd werd verdedigd met paalhoofden, die een vulling van ~4ffietfay v**t Ho**' A" Ulanfftvt* vaa, jaauiaa. ~l**r m" jttrtaaa m -4» Aft*. k ta mi alXU 1tH<f AFBEELDING 4 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Kring van Vrienden van de Hondsbossche | 1982 | | pagina 4