Van het bestuur U - Zoals bij u allen bekend zijn wij in overleg met de Rabobank om een eigen onderkomen te verwerven. Daarbij wordt ook bekeken welke bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Het bestuur stelt het op prijs om in contact te komen met leden die suggesties op financieel gebied hebben. Ideeën en tips zijn van harte welkom bij onze penningmeester Hans van Zeijlen, Slingerweg 21, 1791 AW Den Burg, tel. 0222 313740, mailadres: h.vanzeijlen@hetnet.nl. Hans kan u ook alles vertellen over de mogelijkheden om gebruik te maken van de culturele- ANBI-status bij giften en schenkingen en de fiscale aantrekkelijkheid daarvan voor u. We hopen u te zien op de Noord Hollandse dialectendag, 16 maart a.s. op Texel en treffen we elkaar op onze ledenvergadering, 10 april aanstaande. Zie bijgevoegde uitnodiging. En tenslotte kunt u zich alvast verheu gen op een leuke dag in de herfst: dan organiseren we Op sien Tessels in Den Hoorn. Noorderbuurt, aquarel door A. Blok van der Velden, 1949. Deze aquarel ontving HVT van Ed en Marty Vermeulen. Nummer 130, maart 2019 Historische Vereniging Texel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 7