Êfc fa p<+r* ffytefov 0éc A J&.r Storm aan het strand Simon Dros t fóm-4 itd tfaP eU -Vu-tó Cn, ze. <*ty£S. -*J yrrï QCWw tet&ktJ, tf* «3 (H. £Fa /u*j rrr~t 404**> V--pjff Phf XéteeüCf 4j' Zs<d pC- .■VTUA- Pofai y-hfam- ytr-afa^- 'fa, -(?j34sbtistr^vi oCt. Ztty'tf btTs <i£ J&f Zt-isAt *t /fr&eïP'r s&t,cPf -t&yP P&S yv^tr€qs^ &Ct fatty M JPm >«*i *Je eük yy>- faia Het opruimen van je boekenkast levert soms verrassingen op. Ik vond na lange tijd mijn opstelschrift van de lagere school van Oudeschild terug en was verbaasd wat ik aantrof. Bij de opstellen die wij schreven bij meester Kleve mochten we ook een tekening maken, met potlood en inkleuren met kleurpotloden. Als je dat goed deed mocht je plakkaatverf gebruiken. Hier ziet u een opstel van mij. Ik schreef en schilderde en was toen elf jaar. Ik werd nu weer blij van de kleuren van de tekening en heb héél lang niet ge weten wat voor schat ik in mijn boekenkast had staan. 8 'SPl/rn, Mrtis P n/SX ''yofar^ 'éhrww sriMtyeAsfaJbj*- 'U.iy/ P/ Jafëf- nrdeUwyP oCu -dtfauv*. Afa-9 y^eoC dbs&m- ^^**9 J&étiw 7 Cok, jf' Ttz-e JJJL*- sir^irCf p 'r-r-M ,MMv IP ePlil~r?0f JJ&s/ daf <%-nJe suffer*. srrrr^rL* z&ks 'i JJ^ '-*r0>6( et -4ity?Q{ y? pO$ P f ZjvhO( i ÏA-tPf <4r&Xisty pJé. Peatsnv >*r e-<*T9o/ SKftAof J Z£X 2wpp S>P4+' -&eCtf -£-»V pPtn- *r*rOJL^*C^^0&^cr' sWiqÉ bfesn, PUf -^y-tsètezSP ■&*9 <Lt -^W- -#kwï>-z5? X^t/ -r~e&*~- -ZB, '&-&-?€&* {faefv <^-**L?£5vv. tlr&J ~dpy*e*i. JPp -dCc*. - sty&t&n/ 4 Historische Vereniging Texel Nummer 130, maart 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 6