Hoe overleefden de Texelse Joden de oorlog? Harry de Graaf Bijna alle namen bekend Bas Huisman De Joodse ingezetenen van Texel hebben allen de oorlog overleefd. Hoe was dat mogelijk? Die vraag houdt mij al meer dan een jaar bezig naar aanleiding van een contact dat ik had met iemand uit Dordrecht die de begraaf plaats aan de Kogerstraat bezocht en kennis nam van een door mij gemaakte tekst in het paviljoen op het Geallieerden gedeelte. Daarin stond onder andere dat de Joden van Texel behouden zijn gebleven en dat geloofde hij nauwelijks, het was te mooi om waar te zijn. Met woorden van die strekking liet hij zich uit in een email, wat voor mij aanleiding was om navraag te doen bij men sen die hierover iets zouden kunnen weten. Dat leverde weinig op en daarom hoop ik dat er lezers van Historische Vereniging Texel zijn die mij verder kunnen helpen. Mogelijk levert dat stof op waarmee ik iets kan doen bij de aanstaande 4 mei-herdenking. Als er in Duitse ogen al sprake was van een Judenfrage op Texel dan was dat in elk geval geen groot probleem, want er leefden hier maar enkele Joodse families. Naast de fa milie Vlessing, had je sigarenmaker en dorpsomroeper Polak en manufacturier David Frank. Over Eli Vlessing en zijn familie weet ik al sinds mijn jeugd hoe deze op nogal spectaculaire wijze en op het laatste nippertje de dans is ontsprongen, maar over Polak en Frank weet ik niets. Zij moeten toch de publicatie in de Texelsche Courant hebben gezien waarin mensen van 'Joodschen bloede' werden opgeroepen zich te melden? Hoe hebben zij daarop gereageerd? Doken ze onder, mogelijk met hulp van andere Texelaars? Op die vragen hoop ik nog Waar ging dit schoolreisje van de Jozefschool in 1965 naar toe? Joke Lagerveld Kager heeft geen idee. Jan Veeken (Buks) dacht Artis, maar wist het niet zeker. Ina Schrama herkende wel de locatie waar de bus rijdt op de foto, de Haarlemmerstraatweg richting Amsterdam. Erna van Sambeek herkende veel klasgenoten, maar kon zich verder van Artis niets herinneren. Joke Lagerveld-Kager wist, naast de namen, nog het volgende te vertellen over dit schoolreisje van de Jozefschool. "Ja dit is een voor mij bekende foto. Het is het school reisje van klas 3 en 4 in juni 1965. Volgens mij was onze leraar destijds Hans Kievits en die maakte veel foto's. Meester Zegers was waarschijnlijk mee als extra begelei ding. Ik denk dat we met meerdere bussen waren, want er ontbreken nogal wat klasgenoten. Waar de reis naar toe is gegaan? Geen idee! Van dateelfde schoolreisje heb ik nog een foto en dat lijkt een dierentuin op de achter grond. een antwoord te vinden. Beste lezer, laat het weten als je iets kunt melden waarmee ik verder kan. Graag per email harrywzdegraaf@kpnmail.nl maar een telefoontje (06-53733382) mag ook. Bij voorbaat dank. Dorpsomroeper Levie, die zich later Louis noemde, Polak met de bel. Op de achtergrond Greetje van Gelder, een nichtje. coll. HVT De schoolreisjes waren niet mijn uitjes; ik was altijd ver schrikkelijk wagenziek, dus de reisjes waren een bezoe king. Mijn moeder zorgde wel altijd voor primatour tab letjes, maar ook dat hielp voor geen meter. Ik was altijd blij als het er weer opzat. Dat was nog voordat mijn va der buschauffeur werd. Wat nog een leuke bijkomstig heid was en ook blijkt uit de foto's, dat er op de Jozefschool veel familie bij elkaar in de klas zat. Dat kon natuurlijk ook niet missen met die grote katholieke ge zinnen. In deze klas zaten Annegriet en Marjan (zussen) en Martha Kager (nichtje van mij), Ton van Arnhem (neef) en Jan Veeken is een achterneef van mij." 2 Historische Vereniging Texel Nummer 130, maart 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 4