Colofon Van de redactie ANBI Vereniging Texel Fiscaal aftrekbare giften Bestuur Redactie Reacties op 'Sinterklaasintocht 1953' in HVT 129 Irene Zegers Bibliothecaris en nabestellingen van het tijdschrift Nieuwe leden Uitgave van de Historische Vereniging Texel Opgericht 17 mei 1985 KvK 40636276 ANBI RSIN 816630094, culturele instelling ISSN 1384-7171 Nummer 129 december 2018 «jj-1.- Het blad verschijnt 4x per jaar ISIOrlSCIie Lidmaatschap 25,- per jaar Duolidmaatschap 30,- per jaar Bankrekening IBAN NL51 RABO 03625161 70 Losse nummers verkrijgbaar bij de Texelse boekhandels a 7,50. Post- en e-mailadres: Groeneplaats 10, 1791 CC Den Burg - Texel, tel 0222 321458 historischeverenigingTexel@kpnmail.nl Penningmeester H. van Zeijlen is graag bereid u daar alles over te vertellen. I. Schrama (voorzitter) Zevenhuizen 49, 1794 GJ Oosterend, tel. 0222 318695 A. Oosterbaan (secretaris) Warmoesstraat 40, 1791 CS Den Burg, tel. 0222 310590 H. van Zeijlen (penningmeester/ledenadministratie) Slingerweg 21, 1791 AW Den Burg, tel. 0222 313740 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 B. Huisman, Zeebries 24, 1791 HL Den Burg, tel 0222 314409 I. Vonk-Uitgeest, Maaikeduinweg 8, 1796 MN De Koog, tel. 0222 314836 Schenkingen, je kunt er boeken mee vullen, of huizen, of harten. De Historische Vereniging Texel ontving van Ed en Marty Vermeulen een genereuze schenking van onder andere boeken en schilderijen. En als kers op de taart een artikel waarin Ed de band van hem en Marty met Texel en vooral met Bill en Jopie Visser van Hotel Café Restaurant Het Witte Huis in De Koog uit de doeken doet. Cor Scholten vroeg zich af in hoeverre 19e eeuwse van Texel afcomstige scheepskapiteins dat beroep, maar vooral het varen, van huis uit meekregen. Dat is niet zo'n vreemd idee: ook Texelse kottervissers en boeren kunnen daar bijvoorbeeld over meepraten. Die invloed van huis uit is in zekere zin ook een geschenk. En geldt dat niet voor alle artikelen in de tijdschriften van de Historische Vereniging Texel? Cadeaus van de auteurs, aan de Historische Vereniging Texel en aan alle lezers, of ze nu lid zijn van de historische vereniging of niet. Meestal worden mensen blij van cadeaus. Dat geldt zeker voor de redactie, die uitgebreid werd met Stefan Boom en Rein Stam. En tenslotte: denk eens na over de oproepen van Harry de Graaf en onze penningmeester Hans van Zeijlen. Beiden zien uw reacties graag tegemoet. Wij hopen dat u hen blij maakt. S. Boom, Ruyslaan 45, 1796 AC De Koog, tel. 06 20495856 S. Dros, Vroonlant 10, 1791 WK Den Burg, tel. 0222 313204 W. Eelman, Akenbuurt 21, 1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 K.J. Harting, Bernhardlaan 28, 1791 XE Den Burg, tel. 06 42547508 B. Huisman, Zeebries 24, 1791 HL Den Burg, tel. 0222 314409 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19, 1791 PC Den Burg, tel. 0222 313978 R. Stam, Wintergroen 3, 1796 BL De Koog, tel. 06-10092658 I. Vonk-Uitgeest, Maaikeduinweg 8, 1796 MN De Koog, tel. 0222 314836 Corrector: J. van Beurden M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20, Den Burg, tel. 0222 312113 Schriftelijk of per mail via het post- of mailadres (zie boven) George Keijzer (1956): "Ik herkende mijn vader Jacob Keijzer, 'De Lord', op zijn arm mijn broer André (1952). Mijn moeder, Duw Keijzer Smit. Mijn broer Wim (1945) staat net voor de auto, schuin achter hem mijn zus Ingrid (1946)." Gerrit Gerrits: "Het jongetje op de arm van mijn vader was mijn vriendje José van Dienst. Ik zat op de arm bij mijn moeder. Beiden zijn we van 1949. De vader van José staat aan de rechterkant van de foto en heeft zijn dochter Elise, met gestreepte sjaal om, op de arm. Die vader, Arie van Dienst was de Bijzondere Ambtenaar van de Burger lijke stand oftewel Trouwambtenaar. In de periode 1941 of 1942 tot 1956 heeft hij bij vele bruidsparen op Texel hun huwelijk voltrokken, wel 800." Nummer 130, maart 2019 Historische Vereniging Texel 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 3