Fregat Nederland bij Huisduinen, rechts de rinkelaar/loodsboot, 1867 Aquarel J. Spin, website Jacob Spin. zelfde rederij over op de Helena, een groot fregatschip voor die tijd en met als eerste stuurman de Texelaar Pieter Zunderdorp. Op de Helena worden tot 1850 jaarlijks rei zen gemaakt. Waaronder met enige regelmaat op de heenreis grote contigenten militairen voor de KNIL wat altijd de nodige kapiteinsaandacht vereist. Hierna is geen schip of reis bekend en is hij vermoedelijk na een mooie zeemansloopbaan gestopt om te gaan rentenieren. Den Burg is de plaats waar hij op 10 mei 1854 overlijdt. Profiel kapitein Jan Klaas Hoekstra, een jong talent Jan Hoekstra ziet het levenslicht in Den Burg op 23 au gustus 1817. Zijn doopsgezinde ouders zijn Jannetje Hillenius en vader Klaas Hoekstra, van beroep kaag- schipper. Het is niet verwonderlijk dat met zo'n vader de toekomst op zee ligt. Op zevenjarige leeftijd verhuist de familie naar Harlingen. Tot 1840 is niets over zijn zee manschap gevonden in de Stortingsboeken van het Amsterdamse College Zeemanshoop, mogelijk dat hij ge varen heeft voor een Rotterdamse- of Harlingse rederij. Hij volgt ook geen stuurmansopleiding aan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. In 1840 komt hij tevoorschijn als tweede stuurman op de Baros een oud schip van de Amsterdamse rederij, Buijs Bordes Jordan. Gevolgd in 1842 als kapitein van Dunthius, waar van geen rederij bekend is, doch wel de bestemming: Havana. Om bij de volgende reis als eerste stuurman te varen op de Palembang van rederij Luden Geuns. En dan is er de 'echte' kapiteinsvlag van College Zeemanshoop nr 694, nadien in 1854 met nr 326, op de in die periode jonge leeftijd van 27 jaar en zonder de stuur mansopleiding met het schip Susanna Christina. Kennelijk is hij een vroegtijdig ontdekt talent. Zijn rederij is in de tussentijd vergroot naar Nolthenius Luden Geuns. Vervolgens keert hij voor lange tijd terug op de hem be kende Palembang (1848-1857) op welk schip hij o.a. een viertal grote transporten met militairen op de heenreis naar Batavia maakt. Tot slot 'brengt' hij dit schip in 1858 naar de sloop. Tussentijds trouwt hij in Alkmaar op 27 fe bruari 1846 met de Alkmaarse Doetje Ysenbeek, dochter van een predikant. Zij wonen in 1851 op het Singel in Amsterdam om vervolgens naar Beverwijk te vertrekken. Met de overstap naar de aloude rederij Gebr. Hartsen vervolgt hij van 1859 tot en met 1863 op het nog vrij nieuwe fregat Nederland zijn zeemansloopbaan. Hij over lijdt tijdens de thuisreis van Java naar Amsterdam aan boord van dit schip op 25 mei 1863 aan kanker. Hij laat zijn vrouw met vijf kinderen achter. Zijn jongere broer Pieter Hoekstra van 10 juni 1824 wordt ook koopvaardijkapitein en komt eveneens niet meer thuis van zee. Hij overlijdt op 9 oktober 1877 op weg van Batavia naar Amsterdam. Piet Witte wordt bedankt voor zijn hulp. Nummer 130, maart 2019 Historische Vereniging Texel 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 33