1854). En dan vertrouwt reder Bienfait Maarten in 1854 de met één jaar nog vrijwel nieuwe, ijzeren clipper California toe. Een hele verantwoordelijkheid over dit uit Amerika/Engeland overgewaaide nieuwe scheepstype dat geheel vervaardigd is van ijzer in plaats van hout. Op dit door Fop Smit in Kinderdijk gebouwde schip, waar voor veel internationale belangstelling bestaat op een we reldtentoonstelling in Parijs 1855, blijft hij het gezag voe ren tot en met 1868 en vaart zo maar liefst 14 jaar met de California over de oceanen. Vermoedelijk is er inmiddels voldoende gespaard voor de oude dag. Hij overlijdt in 1876 op zestig jarige leeftijd in Den Helder. Van zijn zo nen woont Cornelis in die tijd in Amsterdam en Maarten in Den Helder. Profiel kapitein Willem Blom, mede-oprichter van College Zeemanshoop Willem Blom wordt op 7 september 1790 in Oudeschild- NH gedoopt als zoon van Meijert Blom en Engeltje Smit. Vader Meijert is kaagschipper en zal Willem al op jonge leeftijd hebben laten kennismaken met het varen op de Wadden- en Zuiderzee, in de regel korte reizen Door de Franse Tijd is de koopvaardijvaart stil gevallen en moet hij wachten tot 1814 voor het grote werk op de oceaan. Wanneer en met welke schepen is onbekend, maar ver- moedelijk onder een Texelse kapitein wat dikwijls het ge val is. Bij zijn huwelijk in 1820 met Trijntje Aukers van Wijk is hij stuurman, zijn schoonvader is Auke van Wijk van beroep kaagschipper, terwijl vader Meijert Blom als loodsman actief is. Meer duidelijkheid ontstaat in 1823 als hij tot één van de oprichters en bestuursleden behoort van het belangrijke College Zeemanshoop te Amsterdam. Als beloning krijgt hij vlagnummer 7 en vaart op dat moment op de Java Packet, een in 1820 gebouwd schip voor reder C. Boyle in Amsterdam. Gevolgd in 1825 op de pink Margaretha voor de rederij Charbon op diens vaste vaart op Suriname. Om in 1826 over te stappen op het nieuw gebouwde fregatschip Prins van Oranje van de pas opge richte rederij Societeit Nederlandsche Scheepsrederij en Scheepvaart. Deze rederij is niet opgezet in de bekende vorm van een partenrederij maar als een naamloze ven nootschap. Willem en Aukje krijgen drie kinderen, alle drie in Oudeschild geboren: Meijer Willem 1823, Auker Willem 1826 en Willem 1827. In 1832 stapt Willem over naar de Nederlandsche Scheepsrederij voor het gezag over de Clara Henriette. Met dit schip raakt hij in Engeland samen met een zusterschip circa een half jaar opgesloten in de haven Portsmouth door een kustblokkade vanwege de Nederlandse ruzie met Engeland, een gevolg van de Belgische Opstand. Nadien stapt hij in 1834 al snel bij de- Het ijzeren clipperzeilschip California, binnenzeilend bij Port Philip, Australië, 1853 Aquarel J. Spin, website Jacob Spin.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 32