<0" mm&cmm ARTVIOF DEN BORlt Swarthof groet u Ineke Vonk en Bas Huisman V Piet Swarthof voor zijn nieuwe auto, een Morris Scheldemussie, vernoemd naar een vliegtuigje dat Swarthof in 1937 op De Vlijt zag. Achterop de auto stond de slogan 'Swarthof groet u'. coll. fam. Swarthof 1934 1964 30 jaar Swarthof Den Burg Voor ieder gezin gratis proelportle Super frites (er gdcRcnhcid van ons 30 Jaar aakcn doen op Texel. De lekkere SUPER FRITES legen Inlevering van bon goudgeel en knappend op uw laf el. Bereid uit de beste consumptie aardappelen. Voor loempia's, nassi* en bamiballen, croquet <en en slaatjes, nu ook voor Super F olies naar Bon voor gratis poriie Super Frites 6 dagen geldig Telefoon 216? Den Burg Piet Swarthof werd op 19-10 -1910 geboren te Oudeschild. Hij was een ondernemende man. Samen met zijn vrouw Marianne Voorvelt begon hij in 1934 op Kogerstraat 56 een grossierderij in levensmiddelen en HEMI ijs. In 1954 kochten ze twee panden in de Weverstraat. Daar kwam een ijssalon, die in 1959 werd uitgebreid met een automatiek. De aanleg van een Midgetgolfoaan naast het bedrijf volgde in 1962. Als eer ste op Texel werd begonnen met de verkoop van Raspatat in 1964. Met een bon uit de Texelse Courant kreeg je toen een zak Raspatat gratis. In 1967 werd Weverstraat 39 aangekocht, waar een miniracebaan met elektrische autootjes kwam. Het kreeg de naam S39, ad judant Gulmans en opperwachtmeester Tromp bonden met elkaar de strijd aan tijdens de opening. Tot slot volgde in 1969 de aankoop van Weverstraat 104, voor heen het 'Kaaswinkeltje' van Han Bakker. Hier werden snoep en ijs verkocht en konden schoolkinderen tussen de middag hun boterham opeten. Het gezin Swarthof telde zes kinderen die allemaal hun steentje bijdroegen in het bedrijf. Met dank aan Juul en Cees Swarthof. p I Nummer 130, maart 2019 Historische Vereniging Texel 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 25