af, maar gelukkig mocht ik van mijn ouders verder leren. De enige voorwaarde was dat ik zoveel mogelijk in het huishouden moest helpen en niet mocht meedoen met al lerlei dingen buiten schooltijd. Ik was heel blij dat ik op die manier door kon gaan. Het was niet echt moeilijk en op 15 juli 1947 ben ik geslaagd. Het was een gedenkwaar dige dag. We deden schriftelijk examen samen met de gehele klas in mei in Den Helder. Maar toen moesten we voor het mondelinge examen in juni en juli naar Alkmaar. En meestal maar met een of twee per keer. Ik ging met twee anderen: Nel en Kasse en we zijn allemaal geslaagd. Je kreeg de uitslag pas tussen drie en vier uur 's middags. Zij waren zo opgewonden, ze wilden naar huis bellen om het hun ouders te vertellen. Bij mij thuis hadden we geen telefoon en bovendien, vader en moeder hebben er geen moment aan getwijfeld of ik zou slagen. Maar dat bellen duurde zo lang het was nog maar twee jaar na de oor log en de voorzieningen niet zo vlot) en we misten de trein naar Den Helder, en dat betekende ook dat we de laatste boot misten. Wat nu?? Gelukkig was Kasse zijn vader een visserman en die woonde aan de zuidkant van het eiland. Kasse belde hem weer en die beloofde dat hij ons kwam halen. Dus maak ten we de overtocht in een kleine motorboot. Ik leende een oude fiets van hem en omstreeks een uur of tien 's avonds was ik eindelijk thuis. Natuurlijk waren vader en moeder nogal ongerust geweest over mijn lange wegblij- ven. Maar de leraar en de klasgenoten die traditiege trouw naar de haven waren gekomen om ons te verwel komen waren natuurlijk nog meer teleurgesteld. We wa ren er niet en misten daardoor een triomfantelijke thuiskomst. We hadden veel uit te leggen toen we elkaar weer zagen. De jaren in de boekwinkel 1947 - 1955 Ik sta nu achter de toonbank om boeken, papierwerk, foto-apparatuur en kranten te verkopen. Maar boekenverkopen vind ik het leukst. Het enige be zwaar daaraan is dat je maar zo weinig tijd krijgt om ze te lezen. En ik ben een verslaafde lezer en dus is dat las tig. Ik had twee bazinnen, dat waren de weduwes van de twee broers die de eigenaar waren van de winkel, maar alletwee omkwamen in de oorlog. De ene, die de krant samenstelde kwam om bij de beschieting van Den Burg op 6 april 1945. De andere, de chef van de boekwinkel werd dezelfde dag opgepakt en samen met anderen doodgeschoten op een eenzame plaats in de duinen als een vergelding voor de steun aan de in opstand gekomen Russen. De twee weduwen deden hun werk goed, maar op den duur waren ze van mening dat ze te weinig erva ring hadden om de zaak te laten floreren zoals het moest. Het werd een samenwerking met een jonge actieve direc teur. Deze verbouwde de winkel en maakte hem drie keer zo groot. Het woongedeelte werd naar de eerste ver dieping verhuisd en we vonden het heerlijk. "Wij", dat waren mijn collega Marretje, mijzelf, de boekhouder Dirk Het Langebosch met de wc nog buiten. Nummer 130, maart 2019 Historische Vereniging Texel 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 21