.il MWjuTU. Trouwfoto van Bill en ]opie met de jonge Ed Vermeulen als bruidsjongen. iVl'l J <>|1|K' il M il M il I'lll 1.1) IH11 i iititi aUt m ertsen ii 11>*ii>11 11 jar iiin Ac Ill.M 1^11. Hl'l'l' 1 l II '1 J l i" f f11. H uAi L- f'lUm Jim, - I\| L- - Gastenboek met eerste bladzijde. Memorabilia: bij de opening van een hotel mag uiter aard een gastenboek niet ontbreken. In dit geval een prachtig in rood leer uitgevoerd exemplaar. Op de eerste pagina voorzien van een nostalgische, door Bill's vader W.A. Visser sr. in mooie gekalligrafeerde letters, vastge legde wens. gekregen. Zij hebben hun zinnen gezet op het midden in de Dorpsstraat gelegen Hotel Het Witte Huis, toen geleid door de familie Joh. Hillenius (ome Jo en tante Suus). Na een proefperiode in 1947, wordt Het Witte Huis in 1948 zelfstandig door Bill en Jopie geëxploiteerd. Bill zwaaide de scepter in de keuken en Jopie als de altijd charmante gastvrouw. Een gouden horeca-duo! Op 13 augustus 1948 schreef de heer Schuurman uit Utrecht de eerste 'recensie', met daarin een speelse ver wijzing naar de gouden borrel die geschonken werd. Dat er aansluitend nog veel pagina's volgeschreven wer den, naast Nederlands ook in het Tsjechisch en Swahili, moge duidelijk zijn. Op 18 februari 1951 eindigt dit gas tenboek met de bijdrage van een naar Korea vertrek kende militair: de heer Buysse. In zijn verhaal een lite raire verwijzing naar de goede zorgen van Kok en Oelewapper! Het laat zich raden wie dat mogen zijn. Het gastenboek is, gelukkig, bewaard gebleven en heeft nu een blijvende plek in het historisch archief van de Historische Vereniging Texel. ]opie en (stief) vader Joost Mak in tuin Het Witte Huis. Mevrouw Hillenius op de achtergrond, 1953 of 1954. Nummer 130, maart 2019 Verjaardag meester (Joost) Mak met personeel van Het Witte Huis, 1951 of 1952. Historische Vereniging Texel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 13