het huwelijk van mijn moeders broer Willem Arie (Bill) Visser (Den Helder, 1917) en Johanna Maria van den Houdt (Leiden, 1919), in De Koog beter gekend als 'Jopie van Meester Mak'. Jopie's moeder (Maria Kapel, 1884) was sinds eind jaren '20 huishoudster van weduwnaar Joost Mak en trad in 1937 met hem in het huwelijk. Bill en Jopie ontmoetten elkaar in 1939, het jaar van de grote mobilisatie vooraf gaande aan de Tweede Wereldoorlog. Bill, beroepsmili tair, was als kwartiermaker ingedeeld in De Koog. Naast het regelen van onderdak voor hemzelf en zijn medesol daten wist hij ook een (blijvende) plek in het hart van de (stief)dochter van Meester Mak te veroveren. Een fraaie foto genomen vanuit het dorp met op de achtergrond de huizen aan de Ruijslaan getuigt hiervan. Het verliefde paar, augustus 1940. What's in a name? Hoe komt iemand die bij zijn geboorte de namen Willem Arie meekreeg aan de naam Bill? Een kleine familiegeschiedenis: de vader van Bill Willem Arie Visser Sr. (1884-1952) was in 1904 in dienst getreden bij de Koninklijke Marine als torpedomaker. Getrouwd in 1906 met Willemina Arina van Wijngaarden. Uit dit hu welijk drie kinderen, twee meisjes en een jongen (Willem Arie jr.). Geboren in resp. 1910, 1912 en 1917. Visser sr. werd, zoals toen gebruikelijk, twee maal naar het voorma lig Nederlands Indië uitgezonden (de zogenaamde De familie Visser, Willem Arie Visser sr, Willemina (Mien), Willem Arie jr, Johanna (Han) en Willemina van Wijngaarden. Bill in Weymouth (cricket), 1928. Indische term), te volgde nog een uiteending naar Weymouth, Engeland. Ditmaal met het gehele gezin. Hier hield Visser sr. bij de Vickers Armstrong fabriek toe zicht op de bouw van voor de Koninklijke Marine be stemde torpedo's. Willem Arie jr, inmiddels 8 jaar, gaat hier naar school, leert cricket spelen en wordt lid van voetbalvereniging F.C Whiteheads en u raadt het al: zijn naam verandert in Bill. In 1927 krijgt het gezin een zware slag te verwerken, wanneer echtgenote en moeder Willemina op 42 jarige leeftijd komt te overlijden. Zij vindt haar laatste rust plaats op de Melcombe Regis Cemetary. In 1929 keert het, nu uit vier personen bestaande, gezin terug naar Nederland. Uit de verhalen van zowel mijn moeder en ook die van Bill is mij duidelijk geworden dat de tijd in Engeland, on danks de zwaarte van het gemis van hun moeder, een heel plezierige was. Zeker is dat deze tijd een blijvende indruk heeft gemaakt in het leven van de hele familie Visser en Willem Arie jr. in het bijzonder: hij werd Bill en zou dat tot zijn overlijden in 1992 blijven. Verliefd, verloofd, getrouwd. We maken een sprong naar 1939, de eerder genoemde mobilisatie, in de opmaat naar WO2. Bill heeft inmiddels verkering met Jopie, er wordt getrouwd op 10 november 1943 ten Gemeentehuize te Den Burg. Dit alles fotografisch vast gelegd door de bekende Texelse fotograaf Jan C. Bruin (Jan Plaatje). De oorlogsjaren doorkruisen alle, mogelijk eerder ge maakte, plannen van het jonge paar. Sergeant Visser werd op 15 juli 1940 met groot verlof gestuurd om aan sluitend als rijksveldwachter en uiteindelijk marechaus see in resp. Rozenburg en Zeeuws-Vlaanderen te worden gestationeerd. Na de oorlog werd het jonge paar na een tweejarig verblijf in Baarn in juli 1948, waar zij bij mijn moeder inwoonden, weer op Texel ingeschreven. Inmiddels hebben hun toekomstplannen vastere vorm weten 1908-1909 en 1922-1923. In 1925 10 Historische Vereniging Texel Nummer 130, maart 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 12