Opgeruimd staat netjes Ed Vermeulen Opruimen; volgens het woordenboek: wegbergen (spullen worden weggeborgen), netjes maken (de plek wordt netjes gemaakt), ver kopen tegen een lagere prijs (de opruiming, tegenwoordig beter gekend als 'sale'). Geen van de hierboven genoemde omschrijvin gen dekt de lading, in dit geval de opruiming van onze Baarnse zolder en het veiligstellen van ons Texelse archief, verzameld gedu rende bijna een mensenleeftijd Texelbezoek. In de herfst van ons leven gekomen, is het een goede zaak om de zolder van je bestaan te overzien en mogelijk ook te legen. Dat ruimt op: in je hoofd, maar zeker op je zolder. Jopie op bankje voor huis van meester Mak, 1929-1930. Het Witte Huis in volle glorie. moeder, en mogelijk ook mijn vader, beiden geboren en getogen in Den Helder, mijn eerste bezoek aan Texel. Met de TESO uiteraard! Het eiland was toen net zo ver ver wijderd van Den Helder als nu, zij het door oorlogsperi kelen moeilijker bereikbaar. Een goed en geldig per soonsbewijs vergezeld van een door het Duitse gezag afgestempeld vervoersbewijs was noodzakelijk. Alles was geregeld. Volgens mij zijn we ook niet vanuit de lucht beschoten (had gekund!) en hebben we veilig de plaats van bestemming, het gemeentehuis van Den Burg, bereikt. De reden van ons bezoek was het bijwonen van Terug naar Texel Dan doemt de vraag op wat te doen met de gevonden objecten? Naar believen kun je kiezen voor weggooien, kringloop of als laatste maar tevens mooiste oplossing: een goede bestemming vinden! Aangezien het hier om typisch Texelse zaken ging zoals Texelboeken, aquarellen van Blok van der Velden en Souwtje de Wijn en allerlei memorabilia behorende bij het voormalige Hotel Café Restaurant Het Witte Huis in De Koog, was de keuze snel gemaakt. Texel! Eén bestemming stak met kop en schouders boven alles uit: de Historische Vereniging Texel. Hier immers wordt het Texelse verleden niet alleen bewaard en gekoesterd, maar ook gedeeld met eenieder die oprechte belangstelling toont. En zo kwam het dat op een zonnige dag in oktober een zolder vol herinneringen, nu in dozen verpakt, van ei genaar verwisselde. Terug naar Texel, was het devies! Alvorens aandacht te besteden aan de diverse zaken even een kort historisch overzicht. Terug in de tijd: Uw schrijvers afcomst laat zich als volgt vastleggen: geboren in Alkmaar (januari 1942), afcomstig uit Den Helder (1942-1944) en getogen in Baarn (1944-he- den). Op 10 november 1943 bracht ik samen met mijn Nummer 130, maart 2019 Historische Vereniging Texel 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 11