Bibliotheeknieuws De lading van het 'Schervenwrak', de Pieter Anthonie, biedt historisch en archeologisch een inkijk in de periode waarin de afgetakelde Nederlandse koloniale macht, na het vertrek van Napoleon, poogde de plantages in de West weer op te zetten. Koning Willem I stimuleerde eco nomische initiatieven. De vondsten en waarnemingen zijn tussen 2005 en 2008 ge daan, toen het wrak uit de zandbank vrijspoelde. Daarna heeft de natuur de resten opnieuw bedekt met vele meters zand. Carl van Dijk beschreef het onderzoek en de resulta ten daarvan in 'De schatten van het Schervenwrak' Foto's: Archeologie West-Friesland. Ontvangen van: Mevrouw M. Drijver-Zijm: foto's betreffende Casino; De heer S. Dros: dia's gemaakt door de heer Veldwisch (Oude dansen); De heer R. Kuiper: Zijn zelfgemaakte gedicht 'Strenders die je niet fergeten mag'; Mevrouw R. Spoelstra-Lap: single Krelis de leugenaar, uitgave Oosterend Present 1983 en div. bescheiden; De heer Cor Scholten: Zeevarenden op de koopvaardij vloot en Bouwers van de zee; Via Froukje Vlaming: filmopnamen gemaakt door Romke Dijkstra; Mevrouw Keesom - Maas: diverse bescheiden; De heer H. v. Sambeek: doosje met div. bescheiden; Via de heer G.van der Kooi uit de nalatenschap van H.G. Witte: trouwboekje, akten, stamboom Schoenmaker en div. bescheiden; Dialectgroep HVT: dvd Ofstoft en Oppoest 2018; Texelfonds: verhalenbundel 2018; Uit de nalatenschap van I. Kuipers-Bakker: levensbe schrijving van Corn. van Heerwaarde en Jannetje Bakker, div. foto's en bescheiden; De heer Ed Vermeulen te Baarn: div. boeken o.a. Texel met pen en penseel van Blok vd Velden, Kroniek van Den Hoorn en Eijerland van A. Paagman-Bakker, Texelse Geslachten II van Dijt, Veldnamen van J. Schraag en Texel in potlood van N. Koorn-Kikkert, kop en schotels van "Het Witte Huis" en div. kunst; Mevrouw M. Palm: enige ansichtkaarten; Uit de nalatenschap van mevrouw Huizinga-Kalis: Texelboekjes o.a. Texel te kiek 1986 en 75 jaar SVT, div. bescheiden, fotoalbums en veel losse foto's; De heer en mevrouw Ed en Marty Vermeulen uit Baarn: diverse mooie boeken, onder andere Texel met pen en penseel over Blok v.d. Velden, Kroniek van Den Hoorn en Eijerland door A. Paagman-Bakker, Texelse Geslachten II door Dijt, Veldnamen door J. Schraag en Texel in potlood door N. Koorn-Kikkert, kop en schotels van "Het Witte Huis" en diverse kunst. Onder andere aquarellen en een gewassen pentekening van Ad Blok van der Velden en een aquarel van Souwtje de Wijn. Kortom: een bijzondere en grote gift. Zie het hierna volgende artikel door Ed Vermeulen naar aanleiding van hun gift. Iedereen nogmaals hartelijk dank! Heeft u nog spullen betreffende Texel, dan kunt u contact opnemen met M. Bakker-Zijm, tel. 0222 312113. De bibliotheek is geopend op maandag van 14.30 uur tot 17.30 uur in Tusse de Banke. De fotowerkgroepen zijn daar aanwezig op dinsdag en donderdag van 10-12 uur. U bent van harte welkom. 8 Historische Vereniging Texel Nummer 130, maart 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2019 | | pagina 10