Sil Boon bo(JWt^^|ggft^gg zijn eigen wierdijk ter hoogte van degereformeerde kerk te Oudeschild beschermd doorpalen. 18e eeuw, anonieme tekening, Noord-Hollands Archief, Provinciale Atlas Noord-Holland, NL_HlmNHA_359_3078 Sluizen en sluisdeuren werden vanwege het stoten van de schepen in sommige gevallen met koperplaat betim merd. Dat was een dure maar robuustere oplossing. Uiteindelijk bleken stalen damwanden, beton en tropisch hardhout de moderne oplossing. Van Monnickendam naar Texel De vraag bleef waar de Texelse palen nu vandaan kwa men. Het lag voor de hand dat deze van het eiland zelf kwamen. Uit historische bronnen is bijvoorbeeld een paalwering bekend van de haven van Oudeschild. Navraag bij de eigenaresse van Het Waddenveer mw. Janka van den Brink bracht uitkomst. Zij is de weduwe van Sil Boon (geboren 2-3-1959, overleden 10-8-2013), een kleurrijke Texelaar. Hij was jutter, schipper en verza- melaar en had een wijde schare vrienden. Zo ook de ha venmeester van Monnickendam. Toen ongeveer 10 jaar geleden de haven van Monnickendam werd vernieuwd, heeft Sil deze palen gekregen en meegenomen naar zijn bootsteiger op Texel. De palen zijn met zekerheid a&omstig uit de haven van Monnickendam. Hiermee is wellicht onbedoeld een be langrijk element in de waterbouw van de Zuiderzee be houden gebleven, niet in Monnickendam zelf maar op Texel. Het geeft aan dat de haast verloren strijd met de paalworm, die een directe bedreiging vormde voor alle dijken en havens in het Zuiderzeegebied - dus ook in Monnickendam - tegen hoge kosten werd gevoerd. De palen dateren tussen 1735, het moment van de eerste re actie op de paalwormcrisis, en 1932, het afsluiten van de Zuiderzee door de Afsluitdijk. Paalwormen sterven in zoet water. Wellicht kan op termijn dendrochronologisch onderzoek uitkomst bieden over de ouderdom van de palen en de herkomst van het hout. Ook op Texel zijn wormspijker- palen bewaard. Sommige kregen een tweede leven als dampaal en een daarvan staat in het Cultuurhistorisch Museum Texel in De Waal, met wormspijkers. Literatuur: Bartels, M. H., 2016. Het bolwerk tegen de woede van de zee, in M. H. Bartels (red.) Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Hoorn, 122-176. Bartels, M. H., P. Swart H. de Weerd, 2015. Wormspijkers in het Medemblikker havenhoofd. Archeologisch en historisch onderzoek naar de maatregelen tegen de paalworm in het havenhoofd van Medemblik, West Friesland. West-Friese Archeologische Rapporten 80. Hoorn. Janse, H. (red.), 2004. Spijkers draadnagels. Ambacht Gereedschap, histo rische cahiers 1. Leiden. 1 Bartels, Swart De Weerd, 2015. 2 Met dank aan Anita Muller, Botterwerf, Hoorn. 3 www.waddenveer.nl 4 Bartels, Swart De Weerd 2015, 29-31. 5 Janse 2004, 31. 6 Bartels, Swart De Weerd 2015, 31. 7 Bartels, 2016, 144-156. Artikel uit de Texelse Courant van 24-4-1994 Nummer 119, juni 2016 Historische Vereniging Texel 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 7