Colofon Van de redactie Bestuur Redactie Nabestelling Blad Uitgave van de Historische Vereniging Texel Opgericht 17 mei 1985 KvK 40636276 Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling ISSN 1384-7171 Nummer 119 Juni 2016 Het blad verschijnt 4x per jaar Lidmaatschap 22,- per jaar Duolidmaatschap 28,- per jaar Bankrekening IBAN NL51 RABO 03625161 70 Losse nummers verkrijgbaar bij de Texelse boekhandels a 7,50. Correspondentieadres: Groeneplaats 10,1791 CC Den Burg - Texel, tel 0222 321458 historischeverenigingTexel@kpnmail.nl E. Vermeulen (voorzitter) Slotskolk 6,1794 BG Oosterend, tel. 0222 318555 A. Oosterbaan (secretaris) Warmoesstraat 40,1791 CS Den Burg, tel. 0222 310590 H. van Zeijlen (penningmeester/ledenadministratie) Slingerweg 21,1791 AW Den Burg, tel. 0222 313740 M. Bakker-Zijm (bibliothecaris) Keesomlaan 20, 1791 DC Den Burg, tel. 0222 312113 W. Eelman, Akenbuurt 21,1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 B. Huisman, Zeebries 24,1791 HL Den Burg, tel 0222 314409 I. Vonk-Uitgeest, Maaikeduinweg 8,1796 MN De Koog, tel. 0222 314836 S. Dros, Vroonlant 10,1791 WK Den Burg, tel. 0222 313204 W. Eelman, Akenbuurt 21,1791 PJ Den Burg, tel. 0222 313842 K.J. Harting Bernhardlaan 28,1791 XE Den Burg, tel. 0222 315291 B. Huisman Zeebries 24,1791 HL Den Burg, tel. 0222 314409 G. v.d. Kooi, Rozendijk 19,1791 PC Den Burg, tel. 0222 313978 I. Vonk-Uitgeest, Maaikeduinweg 8,1796 MN De Koog, tel. 0222 314836 Corrector: J. van Beurden M. Bakker-Zijm, Keesomlaan 20 Den Burg, tel. 0222 312113 Wanneer wordt de tuin van Brakestein gerestaureerd? Zullen wij dat nog meemaken? Veel Texelaars vragen zich dit af. Als voorproefje daarop neemt Jan Holwerda ons in zijn artikel over Texelse tuinen mee naar de glorie jaren van de tuinen van Brakestein en Rozenhout en de beginjaren van het Doolhof; alle drie representatieve tui nen aan of nabij 't Skillepaadje, de toenmalige Texelse Pontweg. Is hergebruik een typisch Texels fenomeen? Wij vinden dat wel. Michiel Bartels schrijft over hergebruik van Monnickendammer wormnagelpalen door Sil Boon bij de steiger van de Vriendschap, de door Sil en Janka op gerichte bootdienst naar Vlieland. Die palen waren voor zien van een bescherming tegen paalworm, een met sche pen meegelift tropische slak, die de dijken in het Zuiderzeegebied, op Texel en in Zeeland vanaf 1730 be dreigde. Het verhelpen van de aangerichte schade en op lossing van dat probleem kostte kapitalen aan geld en veel hoofdbrekens. Niet alleen de kustverdediging was en is kapitaalinten sief, ook in de meekrapteelt ging veel geld om. Kapitalen werden daarmee verdiend - en soms verloren. Meekrap, een verfplant met een mythische reputatie, werd in de 19e eeuw op Texel geteeld. In Zeeland is die reputatie nog springlevend: in 2006 zocht het nieuwe meekrapbe- drijf Rubia Pigmenta Naturalia contracttelers in Zeeland en op de Brabantse zeeklei. De familieverhalen over de meekrapteelt en -verwerking kwamen daar weer tot le ven en de inschrijving werd 10 x overtekend. Helaas viel het doek eind vorig jaar voor dat bedrijf. Hoog tijd voor Wilma Eelman om de Texelse meekrapgeschiedenis uit de doeken te doen. Meekrap werd op Texel geïntrodu ceerd door de Sociëteit van Eijerland, met als bezielende initiator Nicolaas de Cock, naar wie De Cocksdorp ver noemd werd. In de lente van 2016 werd in het geboorte dorp van De Cock, het Vlaamse Lochristi, een straat naar de familie De Cock vernoemd: De Cockshof. In augustus 1996 werd de opkomstplicht voor dienst plichtigen opgeschort. Texel kent een geschiedenis van dienstweigeraars, in- en uitlotingen, vrijgestelden en be roepsmilitairen. Tot in de 19e eeuw werden wel rempla- ganten ingehuurd om te ontkomen aan de militaire dienstplicht. Nico Dros beschrijft hoe zo'n veertig jaar ge leden Texelse jongens op allerlei wijze probeerden afge keurd te worden op S5, de score voor de mate van gees telijke (in)stabiliteit. Vaak lukte dat, soms niet. Sommige keuringsartsen beseften dat het leger geen belang had bij ongemotiveerde dienstplichtigen en keurden deze af op S5. Maar niet iedere onwillige Texelaar trof zo'n inle vende keuringsarts. En tenslotte: iedere gelijkenis met u bekende Texelaars berust niet op toeval! Nummer 119, juni 2016 Historische Vereniging Texel 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 3