Alle namen bekend Simon Dros Jaarverslag Historische Vereniging Texel, april 2015 - april 2016 samengevat Achterste rij: Goos Westerlaken (leraar AVO, algemeen vormend onderwijs), E.G. Bouwman (directeur), Jaap Schraag (school- schoonmaker), Dirk Huizinga (conciërge en kantinebaas), Sies Siersma (leraar AVO), Jaap Eelman (administrateur), Jan de Boer (leraar houtbewerking), Tammo Lenting (leraar metaalbewerking), Kees Terpstra (onderhoud en tuin), Coba Schraag (huishoude lijke hulp), Ton van Zon (leraar metaalbewerking), Nelda van Hoorn (typiste). Voor Kees Terpstra zit Tinie Bremer (huishoude lijke hulp). Voorgrond: Simon Dros (leraar lichamelijke oefening), Gerben van der Feen (leraar AVO), Peter Riteco (leraar metaal bewerking), Johan Groothuis (leraar technisch tekenen), Fridtjof Blanken (leraar houtbewerking). Op de foto staat het volledige personeel van de Lagere Technische School (LTS) op Texel, schooljaar 1972-1973. Begin jaren zestig werden er plannen gemaakt om een Lagere Technische School van de grond te krijgen. Alle leerlingen die toen niet naar de Mulo, de HBS, de lagere landbouwschool of de lagere landbouw huishoudschool gingen, moesten naar Den Helder om LTS of lyceum te kunnen volgen. Het eerste jaar van de LTS op Texel, sep tember 1964, werd les gegeven in de Thijsseschool in Den Burg. Daar was op zolder voldoende ruimte om twee klassen te ontvangen. In 1966 werd de laatste hand ge legd aan de Burgemeester de Koninghal, voor sport en cultuur. De foto is gemaakt aan de westeijde van de LTS, voor de ramen van de kantine. De Historische Vereniging Texel was bestuurlijk, organisa torisch en inhoudelijk nauw betrokken bij de herdenking en de feestelijkheden rond Texel 600 jaar stad. Los daarvan werd de vereniging regelmatig om informatie en advies gevraagd. De werkgroep Texelse begraafcultuur richtte zich vooral op de begraafplaatsen van Oosterend, De Waal en Den Hoorn. In november werd een bijzonder geslaagde dialectmiddag georganiseerd in Oudeschild: het Texels leefde! Meierblis en Ouwe Sunderklaas werden op 3 de cember officieel uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Vlak daarna verscheen het bijzondere en bijzonder dikke de cembernummer van onze vereniging; bijzonder, omdat het in het kader van 600 jaar stad bestond uit herinnerin gen van en voor velen. Op ons verzoek hield Wouter Kloek een lezing over de zeegeschiedenis van de 17e eeuw, geïllustreerd met veel beeldmateriaal: schilderijen en tekeningen. Mede na aandringen van onze vereniging werd het Esperantomonument en de directe omgeving daarvan opgeknapt. En tenslotte ontvingen we bericht dat de vereniging op zoek moet naar andere huisvesting. Nummer 119, juni 2016 Historische Vereniging Texel 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 33