f Foto met een vraag Bas Huisman KTV - I il VI I. 2. 3. 4.5.6. 8.9. Corrie Witte- Maas, 10. A. Poel, gemeentebode, II. Theo Witte, 12. Vader Witte, 13.14. Rita Wilner, 15 Loes Geus-Boeijen, 17.18. Frans Pieterse, 18. Peter Kok, 19.20. 21.22.23. Piet Keijser, 24 Deze keer een prachtige foto van een trouwpartij uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Op de zonnige morgen van donderdag 23 april 1964 om 9.00 uur gaven Theo Witte en Jopie Maas elkaar het jawoord, met goedvinden van wederzijdse ouders, in het Polderhuis aan de Vismarkt. Na deze gebeurtenis volgde de kerkelijke inzegening in de Parochiekerk van de Heilige Johannes de Doper waar ze elkaar Het Heilige sacrament van het huwelijk toe dienden. Aansluitend een plechtige Hoogmis die tot hun intentie werd opgedragen. Het staat allemaal te lezen in hun trouwadvertentie in de Texelse Courant. Zo ging dat in die dagen. Terug naar de foto bij het Polderhuis. De trouwwagen staat klaar en weerspiegelt het nog jonge echtpaar dat naar buiten komt. De leden van de muziekclub (de Dageraad?) van Peter Kok staan klaar om een aubade te brengen of spelen inmiddels al. We willen graag weten wie de ontbrekende namen op de foto zijn. Maar ook, welke muziek werd er toen gespeeld? Wie maakt het ver haal compleet? 28 Historische Vereniging Texel Nummer 119, juni 2016

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 30