DE EERSTE STEEN VAN DEZE MEEST OOF GEJOGD DOOR O.TANI'S D/A DEN 16;] l LIJ 1S£5L lïtr ji'yfeiwiljrp J.au-J Kaartfragment J.L. Kikkert 1854 Tot besluit Gods gunst verliet de boeren en hun arbeiders - en niet alleen in Eierland. Door de snelle opmars van de synthe tische alizarine, het meekrapsurrogaat, was de meeteelt niet meer lonend. Vlak daarna volgde de internationale landbouwcrisis. Landbouwmechanisatie stond aan de wieg van de snelle en grootschalige ontginning van de Amerikaanse prairies. Spoorlijnen en stoomschepen ver kortten de reis. De USA kwam dichter bij Europa dan ooit te voren en Europa werd overspoeld met graan. De graanprijzen kelderden. Voor bouwboeren en boerenar beiders was in de Europese landbouw geen droog brood meer te verdienen. Zoon Dirk Tanis en zijn gezin en met hen vele andere boeren en arbeiders emigreerden mas saal naar de USA. De mythe van de meekrap op Texel is verleden tijd. De eerste steen van de meestoofDe Onderneming bij Cocksdorp Bronnen en literatuur Noord-Hollands Archief NHA: Oud Notarieel Archief Texel 186.19 en 186.20 Regionaal Archief Alkmaar RAA: Archief van de Sociëteit van Eijerland, Bevolkingsregister Texel Stadsarchief Amsterdam SAA: Oud Notarieel Archief, notaris H.A.J.A. Esser Delpher, krantenviewer online Robert Chenciner, Madder red - A history of luxuary and trade, Richmond, 2000 Anneke van Dijk-van der Peijl, Meekrap vroeger en nu, Middelburg, 1980 J. de Kanter, De Meekrapteler en Bereider, 1802 J.M.G. van der Poel, Meekrapteelt in: Ceres en Clio, zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis, Wageningen, 1964 Peter Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600 -1910, Wageningen, 1998 J.W. Schot, De meekrapnijverheid: de ontwikkeling van de techniek als een proces van variatie en selectie, in Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, Utrecht 1986 J.W. Schot, Het meekrapbedrijf in Nederland in de 19e eeuw in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek deel 50, Amsterdam, 1987 J.W. Schot en E. Homburg, Meekrap en garancine in: Geschiedenis van de techniek in Nederland: De wording van een moderne samenleving 1800-1890, deel IV, Zutphen, 1993 Will Thijssen en Gerard Timmerman, Van De Prins geen kwaad, jubileumboek 150 jaar Prins Hendrikpolder, Texel, 1996 Vaderlandsche letteroefeningen, 1837 Verslagen van den Landbouw in Nederland over 1864 t/m 1871, Den Haag In Zeeland is de mythe van de meekrap nog springle vend in van generatie op generatie vertelde verhalen. Van Texel ken ik die niet. Wie kan me daar iets over vertellen? Nummer 119, juni 2016 Historische Vereniging Texel 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 29