VERMIST Albert Ariesz Dros, 1835-1902 was in 1860 getrouwd met Krijntje Tanis, de derde dochter van Dirk Tanis. Hij was koopman en kocht Mariahoeve, waar hij meekrap ver bouwde. Het echtpaar woonde in de Weverstraat in Den Burg. Gerrit Ariesz Dros 1841-1933 was een halforoer van Pieter en Albert. Hij trouwde met Pieternella Tanis, de vierde dochter van Dirk Tanis en hij huurde de Wamberg van Van Lanschot, bankier in 's Hertogenbosch. Pieter Ariesz Dros was een broer van Albert; hij was handelaar in De Cocksdorp, investeerde in bedrijven in Eierland en exploiteerde onder andere de boerderijen Bern en Rotterdam. Kortom, meestoof Onverwacht was een fami liebedrijf. De Zierikzeese meekrapdroger Gerard van der Welle woonde met zijn gezin vanaf september 1872 in een arbeiderswoning bij hoeve Dordrecht. In 1875 werd daar een dochter geboren, een volgende dochter kwam in maart 1877 in Zierikzee ter wereld. Mogelijk was hij dro ger in deze meestoof. Over ander personeel (toen arbei ders genoemd) is mij niets bekend. Ook in dit maatschapscontract was opgenomen dat aan deelhouders voor eigen rekening een maalmachine of stamphuis bij de traffiek konden bouwen. Maar net als De Onderneming bleef Onverwacht een droogstoof. Het geheel stond op erfpacht van Van Lanschot. Misschien ver noemde Tanis zijn meestoof naar de meestoof De Onverwacht in Ouddorp, gebouwd in 1755 en vanaf 1832 eigendom van Cornelis Jansz Tanis Co. Op 16 september 1878 werd in Logement De Nieuwe Aanleg in Cocksdorp op verzoek van de leden van de Maatschap tot het exploiteren van de Meekrapdroogstoof Onverwacht publiek verkocht voor aforaak: de droogtoren van de meekrapstoof Onverwacht, de daaraan grenzende van steen gebouwde lokalen en de daarnaast staande houten schuur met stenen voeting. Het stenen gebouw met de droogtoren werd verkocht aan Machiel de Graaf voor f 2.430.43 Hij bouwde daarvan een schuur bij zijn boerderij Bouwlust aan de Vuurtorenweg. De houten schuur met stenen voe- ting, de koude stoof, bleef staan en werd verkocht aan Gerrit Dros, boer op de Wamberg voor f 1.100. De man waar het om draaide - Dirk Cornelis Tanis Alles overziende, lijkt het erop dat Dirk Cornelis Tanis de man was waar de meekrapteelt op Texel op dreef: hij haalde de eerste meekrap, was initiator van de twee mee- stoven in Eierland en financieel betrokken bij meekrap verwerking elders in Nederland. op luitclivu AlLoiinltr Knemnlil v«n Z dcior ca litt .Viguwttiioii, ceil 1J jarig ÏAVART VAARS, jiuinurkl T op 'lu rrgLcrbil (li Luciehrn do hor nu ccn krib gokihipl; wardl nrtocht lm Ipordlglle dun an bcrigl (T'CL opzout ran LdiIod, aan dcq Botinnun TAÜLS, Op Dirk Tanis merkte zijn rundvee met een krab, in 'het zuidwestelijk kleigebied het symbool voor meekrap, weekblad Helder en Nieuwediep 12 november 1855 Tanis had connecties met boeren en handelaars in Noord Holland, Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden en beperkte zich daarbij niet tot meekrap. Zo bood hij een nest jonge hazenwindhonden te koop aan in de Zierikzeesche Nieuwsbode en een span blauwschimmels in de Goesse Courant. En hij besefte het belang van de meekrap voor boeren en arbeiders, getuige het rijm dat zijn kleinzoon Albert Dros vond achter op het kret van een boerenwagen op de zol der van Blandenberg: De mee teelt hier op 't Eierland Geeft aan den boer zijn stand Aan d'arbeider een goed bestaan Mits het met Gods gunst gepaard mag gaan.44 43 NHA 186.19 inv 40/41 rep 1336 44 J.A. van der Vlis, 378 26 Historische Vereniging Texel Nummer 119, juni 2016

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 2016 | | pagina 28